Obwodnica Giżycka zostanie rozbudowana

30.05.2022

Obwodnica Giżycka powstanie do 2026 roku. Koszt inwestycji to około 70 mln zł.

 

Minister Infrastruktury zatwierdził program inwestycji dla rozbudowy obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59. Prace nad dokumentacją będą prowadzone do 2024 roku, a realizacja w systemie „projektuj i buduj” potrwa do roku 2026. Szacunkowy koszt inwestycji to około 70 mln zł.

 

Obwodnica Giżycka

Giżycko. Fot. stock.adobe/Peter Brewer

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez dostosowanie parametrów odcinka drogi krajowej nr 59 w Giżycku do obecnie wymaganych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Efektem realizacji tego zadania będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

 

>>> Restauracja na wodzie w Giżycku – relacja z budowy

>>> Remonty kanałów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Obwodnica Giżycka ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 (DK59) z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie rozbudowę kolejnego 1,5 km odcinka drogi krajowej nr 59.
Inwestycja będzie obejmować budowę dwupasmowej drogi dwukierunkowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o nośności 11,5 tony na oś. Zakres prac obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

 

Ministerstwo Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in