Transformacja technologiczna w budownictwie. Perspektywy i wyzwania

Od wielu lat dyskusjom o perspektywach rozwoju polskiej gospodarki towarzyszy przekonanie, że stoimy przed kluczowym zadaniem pokonania tzw. pułapki średniego rozwoju. Do realizacji tego celu niezbędne są m.in. nowoczesne technologie. W drugiej edycji naszego raportu przyglądamy się zatem rodzimej branży budowlanej w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, jaki jest stopień zaawansowania technologicznego firm działających na tym rynku, które z innowacyjnych rozwiązań są najbardziej perspektywiczne oraz czego potrzeba, by przyspieszyć proces transformacji technologicznej.

Artykuł sponsorowany

Jakie wyzwania i korzyści stoją przed polskimi firmami na drodze do zrównoważonego rozwoju?

Z najnowszego raportu Autodesk „Droga do zrównoważonego rozwoju” wynika, że ponad połowa firm z sektora architektoniczno-budowlanego już inwestuje w odnawialne źródła energii lub bardziej oszczędne procesy i maszyny, a 80% firm planuje zwiększyć swoje inwestycje w zrównoważony rozwój w ciągu najbliższych dwóch lat. Prawie 75% z tych inwestycji motywowanych jest zobowiązaniami prawnymi, podczas gdy blisko połowa respondentów wskazuje na ograniczenia finansowe i brak zainteresowania ze strony klientów jako główne wyzwania.

Profil zawodowy inżynierów posiadających uprawnienia budowlane

Ze względu na posiadane umiejętności i kompetencje inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi stanowią jedną z najważniejszych grup zawodowych w budownictwie. Aby zbadać profil zawodowy tych osób oraz bliżej poznać ich potrzeby, oczekiwania i preferencje, firma HRK na przełomie 2023 i 2024 r. przeprowadziła badanie, w którym wzięło udział 1345 respondentów. Na podstawie analizy wypełnionych przez nich ankiet został opublikowany raport „Budownictwo 2024”.

Największe inwestycje budowlane w Polsce warte są ok. 880 mld zł

Kontynuacja ambitnych programów inwestycyjnych w zakresie budownictwa infrastruktury transportu, odbudowa rynku budownictwa mieszkaniowego w największych aglomeracjach, rozwój sektora morskich farm wiatrowych, przygotowania do budowy pierwszych bloków jądrowych, realizacja unijnej polityki spójności na lata 2021-2027, a także ożywienie w budownictwie militarnym i program Tarcza Wschód powodują, że potencjał polskiego rynku budowlanego w perspektywie do 2029 r. pozostaje znaczący. Zdecydowana większość planowanych inwestycji zlokalizowana jest na obszarze sześciu najbardziej rozwiniętych województw, które łącznie odpowiadają za dwie trzecie rynku budowlanego.

Rynek pokryć dachowych w Polsce. RAPORT

Pomimo przejściowej korekty, będącej naturalnym odreagowaniem rynkowym po boomie inwestycyjnym, długoterminowe perspektywy dla rynków pokryć dachowych pozostają bardzo obiecujące. W najbliższych latach głównymi czynnikami wspierającymi proces odbudowy potencjału rynków pokryć dachowych będą: solidne długoterminowe fundamenty makroekonomiczne Polski, strukturalny niedobór mieszkań w Polsce na tle średniej unijnej, rosnąca aktywność inwestycyjna w sektorze mieszkaniowym, znaczący wolumen budownictwa logistycznego oraz rosnące znaczenie segmentu remontów i modernizacji budynków.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in