O nas

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. powstało w roku 2004 jako spółka, której właścicielami są stowarzyszenia skupiające w swoich szeregach budowlańców:

  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
  • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
  • Związek Mostowców RP
  • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
  • Polski Komitet Geotechniki
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

 

Od początku istnienia spółki wydajemy miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, który jest kierowany do osób posiadających uprawnienia budowlane. Docieramy do grupy około 120 000 takich osób. Zawarte w nim informacje odpowiadają na potrzeby inżynierów w zakresie interpretacji regulacji prawnych w obszarze budownictwa, nowych technologii oraz wiadomości o pracach i działaniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

„Przewodnik Projektanta” to kwartalnik, którego pierwsze wydanie ukazało się w 2017 r. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o procesie projektowania ze szczególnym uwzględnieniem technologii i specyfiki materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych. Zawiera on również tematykę związaną z obowiązującymi regulacjami prawnymi i procedurami z zakresu wykonywania działań projektowych w procesie inwestycyjnym.

 

Tytuły Kreator Budownictwa Roku po raz pierwszy przyznane zostały w 2011 roku. Co roku, wyłaniamy laureatów, którzy posiadają pasję tworzenia i swoją działalnością kształtują imponującą rzeczywistość budowlaną. Tytuły przyznawane są podczas uroczystej gali. Prezentacja każdego laureata ukazuje się w publikacji pt. „Kreator Budownictwa Roku” oraz na stronie www.kreatorbudownictwaroku.pl.

Tytułem Kreator Budownictwa Roku pragniemy promować dobre praktyki, etyczne zachowania, ale także inspirować i motywować do dalszych działań.

 

Od 2007 do 2019 roku w naszym portfolio znajdował się rocznik „Katalog Inżyniera”. Zamieszczone w nim były informacje techniczne o produktach, technologiach i usługach firm związanych z branżą budowlaną. Publikacja była dystrybuowana wśród członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. „VADEMECUM” to kolejny nasz tytuł, który był dostępny na rynku w latach 2013-2017. Pierwsze wydanie poświęcone było budownictwu mostowemu, natomiast kolejne numery zawierały informacje dotyczące różnych zagadnień związanych z budownictwem np.: energooszczędnym, drogowym, kolejowym.

 

Wydawnictwo jest również właścicielem serwisów internetowych: www.inzynierbudownictwa.pl, www.izbudujemy.pl oraz www.kreatorbudownictwaroku.pl

 

Polecamy również publikacje wydawane przez stowarzyszenia będące współwłaścicielami Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.:

„Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”

„Ekoatom”

„Elektronika”

„Energetyka”

„Gaz, Woda i Technika Sanitarne”

„Gospodarka Wodna”

„Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych INPE”

„Inżynieria i Budownictwo”

„Materiały Budowlane”

„Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”

„Ochrona Środowiska”

„Przegląd budowlany”

„Przegląd Elektrotechniczny”

„Przegląd Telekomunikacyjny. Wiadomości Telekomunikacyjne”

„Szkło i Ceramika”

„Transport Miejski i Regionalny”

„Wiadomości Elektryczne”

„Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie”

„Wiadomości Naftowe i Gazownicze”

„Zeszyty Naukowo-Techniczne”

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in