Reklama

 

 

INŻYNIER BUDOWNICTWA

   „Inżynier budownictwa” – skuteczna komunikacja z grupą około 120 tysięcy profesjonalistów budowlanych
 

PRZEWODNIK PROJEKTANTA

    

„Przewodnik Projektanta” – zbiór informacji pomocnych przy projektowaniu obiektów budowlanych i instalacji

 

IZBUDUJEMY.PL

   

izbudujemy.pl – internetowa baza produktów i usług dla budownictwa

 

STRONY INTERNETOWE

www.inzynierbudownictwa.pl – serwis dla profesjonalistów z branży budowlanej
 

   

„Kreator Budownictwa Roku” – projekt, w ramach którego przyznawane są tytuły w branży budowlanej

 

KREATOR BUDOWNICTWA ROKU – OFERTA

 

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. kieruje swoje publikacje do grupy profesjonalistów budowlanych, będących członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Są to: inżynierowie i technicy budowlani sprawujący funkcje m. in. kierowników budów, kierowników robót, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, menadżerów kosztów, właścicieli firm budowlanych i instalacyjnych, którzy pracują w branżach: budownictwo ogólne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, budownictwo drogowe, wodno-melioracyjne, kolejowe, mostowe, telekomunikacyjne, wyburzeniowe.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in