Archiwum

Inżynier budownictwa, styczeń 2021

  Spis treści:  
 1. Problemy z przeprowadzeniem egzaminu na uprawnienia budowlane
 2. Podsumowanie obrad Prezydium KR PIIB
 3. Obrady Krajowej Rady PIIB
 4. naradzie sędziów i rzeczników z wojewódzkimi oraz powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego
 5. Posiedzenie KUDZ PIIB pod znakiem szkoleń online
 6. Podziękowania i wsparcie dla pracowników ochrony zdrowia
 7. Dodatek – Budownictwo w 2020 roku
 8. Kalendarz zmian przepisów budowlanych w 2020 r.
 9. KESSEL – kolejny krok na nowy rok
 10. Ceny materiałów budowlanych w 2020 r.
 11. Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego
 12. Ile wybudowano dróg?
 13. Inwestycje 2020
 14. Budownictwo po pandemii
 15. Kontrola inwestycji budowlanych przez PINB
 16. Wyzwania dla sieci telekomunikacyjnych w czasie pandemii
 17. Zmiana Prawa lotniczego w sprawie urządzeń budowlanych
 18. Kalendarium
 19. Pozycja inspektora nadzoru
 20. Normalizacja w procesie projektowania w budownictwie
 21. Opublikowane Polskie Normy z zakresu budownictwa
 22. Gala Kreator Budownictwa Roku 2020
 23. Pytania inżynierów o ubezpieczenia
 24. Prefab homes – housing of the future? – part 1
 25. Jak BIM zmienia role w procesie projektowania i budowy
 26. Budynki blisko zeroenergetyczne – cz. I – charakterystyka
 27. Jak tańszym kosztem osiągnąć niski wskaźnik energii pierwotnej?
 28. Techniczne aspekty ocieplenia dachów i stropodachów – cz. I
 29. Cyberbezpieczeństwo systemów sterowania ruchem kolejowym
 30. Naprawa podłóg przemysłowych i posadzek w hali – cz. I
 31. Krytyczne podejście inżynierskie w budowie rurociągów magistralnych
 32. Instalacje elektryczne – dobre praktyki. Budynki mieszkalne bez barier
 33. Projektowanie układów kratowych hal z kształtowników zamkniętych – cz. I
 34. Muzeum w Kozienicach znów zachwyca
 35. W biuletynach izbowych
  ZAMÓW >>>
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, grudzień 2020

Spis treści:  
 1. Wirtualne obrady Krajowej Rady PIIB
 2. Działania KSD w pandemii
 3. GUNB o zakresie sprawdzania projektów budowlanych
 4. Etapowanie budowy
 5. Konferencja dla rzeczoznawców
 6. Posiedzenie KKS PIIB oraz Grupy Medialnej
 7. Cyfrowy projekt budowlany
 8. Szkolenie KKR PIIB i OKR OIIB
 9. Zatarcie kary tylko na wniosek ukaranego
 10. Zmiany w przepisach o transporcie kolejowym a niektóre uprawnienia do projektowania
 11. Bezpieczeństwo rowerzystów na torowiskach tramwajowych
 12. Nowy JPK_VAT w branży budowlanej
 13. Wymiana lub zawieszenie nowych anten na istniejącej budowli w świetle nowelizacji Prawa budowlanego
 14. Obowiązkowe ubezpieczenie OC a prowadzenie działalności gospodarczej
 15. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w świetle znowelizowanej ustawy – Prawo budowlane i innych ustaw
 16. Formalizm opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych
 17. Życie i praca z koronawirusem w tle
 18. Kalendarium
 19. Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego
 20. Wpływ epidemii na budownictwo w 2020 r.
 21. Uproszczone przykłady normowe a rzeczywiste przypadki projektowe
 22. Przyszłość sektora cementowo-betonowego
 23. Kreowanie parametrów i właściwości materiałów a potrzeby rynkowe i możliwości zastosowań
 24. Prefabrykacja 2.0
 25. Wykorzystanie nieniszczących badań diagnostycznych w praktyce
 26. Jak optymalizować telekomunikacyjną kanalizację kablową
 27. Modernizacja zatoki rzecznej
 28. Budowa Ptasiej Wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim
 29. Modern homes
 30. O przeglądach elewacji wentylowanych
 31. Czy zbrojenia niemetaliczne będą coraz popularniejsze?
 32. Jak dobrze wykorzystać ciepło z biogazowni?
 33. Architektoniczno-konstrukcyjne dokonania budowniczych Imperium Khmerskiego
 34. W biuletynach izbowych...
 
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, listopad 2020

Spis treści:  
 1. O działalności wydawniczej na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB
 2. Mamy pierwszych mediatorów PIIB
 3. Rozwiązywanie sporów
 4. Prawo budowlane po zmianach
 5. Nowe, wygodne rozwiązanie na stronie internetowej PIIB
 6. Najczęstsze błędy kierownika budowy
 7. Mandaty przyczyną wniosków o ukaranie inżynierów budownictwa
 8. Nagrody PIIB i WPIIB dla najlepszych realizacji
 9. Akustyczne dzieło sztuki
 10. Odbiory – wymagane dokumenty
 11. Niepełnosprawni czekają na miejsce na parkingu
 12. Kalendarium
 13. Normalizacja i normy
 14. Prefabrykacja szyta na miarę – ściany zespolone
 15. Heat pumps
 16. Uwarunkowania użytkowania podłóg przemysłowych. Błędy wykonawcze
 17. Jak zabezpieczyć nowo budowany budynek przed drganiami z zewnątrz
 18. Akustyka w pobliżu linii kolejowej
 19. Budowa i eksploatacja instalacji regazyfikacji LNG
 20. Rynek wyrobów betonowych
 21. Keramzyt jako izolacja termiczna podłogi na gruncie
 22. Rusztowania przejezdne aluminiowe
 23. Taras wentylowany – studium przypadku – cz. II
 24. Archicad dla inżyniera
 25. Modernizacja instalacji kanalizacyjnej – cz. II
 26. Neutralność klimatyczna w budownictwie
 27. Trwałe i ciche nawierzchnie asfaltowe
 28. Nowoczesne instalacje pomp ciepła
 29. Zieleń wertykalna w architekturze
 30. 8 powodów, dla których warto mieć nadwyżkowe ubezpieczenie OC
 31. Analiza środowiskowa stalowych wyrobów budowlanych
 32. Rola silikatów w budownictwie
 33. W biuletynach izbowych...
 34. Piorunochrony
 
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, październik 2020

Spis treści:  
 1. Obradowała Krajowa Rada PIIB
 2. O transformacji cyfrowej na Forum Ekonomicznym 2020
 3. Nowy zarząd PZITB
 4. Kongres Nowoczesnego Budownictwa
 5. KUDZ PIIB o szkoleniach
 6. Egzamin na uprawnienia budowlane
 7. Praktyka zawodowa – cz. II
 8. COVID-19 – jakie zmiany wprowadziła GDDKiA
 9. Łączenie funkcji inwestora i kierownika budowy lub inspektora nadzoru
 10. Gwarancje i ubezpieczenia w zamówieniach publicznych
 11. Kalendarium
 12. Normalizacja i normy
 13. Nieprawidłowości we wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych
 14. Modernizacja instalacji kanalizacyjnej – cz. I
 15. O problemach posadowienia budynku w zabudowie plombowej
 16. BIM – budownictwo przyszłości
 17. Praktyczne aspekty technologii BIM w biurach architektonicznych
 18. Photovoltaic solar panels
 19. Drzwi – co należy wiedzieć
 20. Jak zachować bezpieczeństwo podczas prac pod napięciem
 21. Projektowanie zielonych dachów z Leca® KERAMZYTEM
 22. Taras wentylowany – studium przypadku – cz. I
 23. Awarie dachów wywołane piętrzącą wodą
 24. Jak obiektywnie ocenić odporność posadzki na poślizg?
 25. Profesor Marta Kosior-Kazberuk – rektor Politechniki Białostockiej
 26. Wzrost ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce
 27. Tajniki wykonawstwa z betonu komórkowego i silikatów
 28. Realizacja robót mostowych na odcinku Radziejowice – Przeszkoda drogi S8
 29. Bezpieczeństwo pożarowe budynków o konstrukcji drewnianej – od pomysłu, przez przepisy, do realizacji
 30. Słupy oświetleniowe z betonu – cz. II
 31. W biuletynach izbowych...
 
Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, wrzesień 2020


 

Spis treści:
 

 1. Obradowało Prezydium Krajowej Rady PlIB
 2. Nowy przewodniczący Świętokrzyskiej OIIB
 3. Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB
 4. O gospodarce wodnej oraz działaniach ministerstwa
 5. Kto składa oświadczenie o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej
 6. Praktyka zawodowa – cz. I
 7. Renegocjacja przez podwykonawcę warunków umowy z powodu epidemii koronawirusa
 8. Odpowiedzialność biura projektowego za szkodę wyrządzoną błędem projektowym
 9. Dostosowanie obiektów do wymagań osób niepełnosprawnych – wnętrza budynków
 10. Obiekt o konstrukcji drewnianej – od pomysłu, przez przepisy, do realizacji
 11. Kalendarium
 12. Rezygnacja kierownika budowy
 13. DEEPSPOT – wyjątkowy obiekt w Mszczonowie
 14. Narzędzie do analizy wymagań jakościowych konstrukcji spawanych
 15. Jak projektować bezpieczne drogi?
 16. Renewable energy sources – an introduction
 17. DODATEK: Zmiany w Prawie budowlanym
 18. Prawo budowlane po nowemu
 19. Istotne odstąpienia od projektu budowlanego
 20. Zmiany w katalogu inwestycji niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia
 21. Obowiązek ustanowienia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
 22. Normalizacja i normy
 23. Przemarzanie gruntu a projektowanie fundamentów – cz. II
 24. Beton wciąż ewoluuje!
 25. Jak nie doprowadzać zabytkowego budynku do ruiny?
 26. CRYSTARID®-IK – certyfikowany wyrób budowlany do Iniekcji Krystalicznej®
 27. Sięgać poza swoją branżę
 28. Wpływ modyfikacji budowy krzyżowego wymiennika ciepła na efektywność odzysku ciepła
 29. Niskociśnieniowa wentylacja mechaniczna Hybryd16 w budownictwie wielorodzinnym
 30. Współczesne kładki dla pieszych – cz. II – Kładki stalowe
 31. Słupy oświetleniowe z betonu – cz. I
 32. Pompy ciepła
 33. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, lipiec/sierpień 2020


 

Spis treści:
 

 1. Uwagi PIIB do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 2. XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB
 3. Zjazdy okręgowych izb
 4. O XXXV sesji egzaminacyjnej
 5. O szkoleniach on-line i podnoszeniu kwalifikacji
 6. Ekspertyza wymagana przy zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części
 7. Jak dokonać zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego ze względu na stan epidemii?
 8. Kalendarium
 9. Sporządzanie opinii lub ekspertyz a wykryte nieprawidłowości na budowie
 10. Projektowanie - przecież to takie proste...
 11. Dobry projekt to podstawa - rozmowa z mgr. inż. Markiem Rytlewskim
 12. DODATEK ZARZĄDZANIE WODĄ
 13. O czym się mówi w gospodarce wodnej w Polsce?
 14. Bezpieczne jezdnie podczas roztopów i opadów deszczu
 15. Odwodnienie budowli komunikacyjnych
 16. Skuteczne zabezpieczenie domu przed przepływem zwrotnym
 17. Renaturyzacja jako optymalna metoda zarządzania rzekami
 18. Chwała zatrzymującym wodę
 19. Normalizacja i normy
 20. BHP jednoczy sektory budownictwa
 21. BIM - trendy i technologie. Rozwiązania Autodesk
 22. Technologia BIM - cz. II. Za 10 lat i później
 23. Jastrych cementowy
 24. Porównanie technologii podkładów podłogowych wykonanych na bazie cementu i anhydrytu
 25. Współczesne kładki dla pieszych. Cz. I - Kładki z betonu
 26. Indywidualny projekt wózka ULMA na budowie najdłuższego tunelu drogowego w Polsce
 27. Przemarzanie gruntu a projektowanie fundamentów - cz. I
 28. Actio directa - co oznacza dla inżyniera budownictwa?
 29. Projects - planning ahead
 30. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, czerwiec 2020


 

Spis treści:
 

 1. Skład krajowych organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 2. Sprawozdania z działalności organów PIIB (skróty)
 3. Obradowało Prezydium KR PIIB
 4. Zjazdy okręgowych izb
 5. Budownictwo w czasie epidemii
 6. Zakładka COVID-19
 7. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2019 r.
 8. Odwieszone terminy administracyjne
 9. Złożenie wniosku o upadłość jednym ze sposobów dochodzenia należności niewypłacalnego dłużnika
 10. 5 najważniejszych pytań o ubezpieczenie OC
 11. Kalendarium
 12. The coronavirus pandemic and construction sites
 13. Zmiana trasy kabli średniego napięcia
 14. Polskie oprogramowanie BIM użyteczne również przy „zwykłych” projektach – System ArCADia BIM
 15. Technologia BIM – cz. I. Obecny stan rozwoju i najbliższa przyszłość
 16. Systemy kanalizacji wewnętrznej Saint-Gobain PAM w technologii BIM
 17. Łazienki – dwa trudne przypadki wykonania posadzki
 18. Łamigłówka inżyniera budownictwa
 19. Deskowania do budowy mostów firmy ULMA – rozwiązania dla każdego projektu
 20. Dobór asfaltu do nawierzchni drogowej według metody Superpave
 21. Dobór asfaltu do mieszanek mineralno-asfaltowych
 22. Druga nitka tunelu na Zakopiance przebita
 23. Elewacje wentylowane ze stali
 24. Nowatorskie rozwiązanie posadowienia budynku w aspekcie zabudowy plombowej
 25. Rozwój kolei w Zachodniopomorskiem
 26. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, maj 2020


 

Spis treści:
 

 1. Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB
 2. Pismo Prezesa PIIB do Minister Rozwoju i Ministra Infrastruktury
 3. Strategia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM
 4. Egzamin na uprawnienia budowlane
 5. Inżynier budownictwa - to zobowiązuje
 6. Okresowe kontrole przyczyną wniosków o ukaranie inżynierów budownictwa
 7. Polskie budownictwo w czasie epidemii - raport
 8. Nowe stacje metra
 9. 5 najważniejszych pytań o ubezpieczenie OC
 10. Ceny materiałów budowlanych w obiektach kubaturowych
 11. Dziennik budowy w świetle nowelizacji Prawa budowlanego
 12. Opinia prywatna w sporach sądowych z zakresu budownictwa
 13. Dostosowanie obiektów do wymagań osób niepełnosprawnych - otoczenie budynków
 14. Zamówienia publiczne na roboty budowlane
 15. Jeszcze o uzgodnieniach na naradach koordynacyjnych
 16. Kalendarium
 17. Normalizacja i normy
 18. Zmiany klimatyczne a działalność przedsiębiorstw
 19. Wielkopowierzchniowe instalacje reklamowe LED - ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego
 20. Renowacja budynków z zawilgoconymi i zasolonymi murami
 21. Rusztowanie wyprzedzające
 22. Uwarunkowania użytkowania podłóg przemysłowych. Błędy projektowe
 23. Odporność ogniowa dużych obiektów tymczasowych
 24. Instalacje elektryczne - strefy instalacyjne i rozmieszczenie osprzętu oraz urządzeń
 25. Przyszłość technologii modułowych w budownictwie
 26. A sample agreement for finishing works - part 2
 27. Komfortowe obory
 28. Łamigłówka inżyniera budownictwa
 29. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, kwiecień 2020


 

Spis treści:
 

 1. Minister odpowiedział na uwagi PIIB odnośnie ustawy Prawo budowlane
 2. Nadawanie uprawnień budowlanych po zmianie przepisów
 3. Reprezentacja Federacji BTP z Epinal w Gnieźnie
 4. Nowe technologie w budownictwie
 5. Współpraca PIIB z czeskimi organizacjami budowlanymi
 6. XXXV WPPK 2020
 7. Budowanie w czasach SARS-CoV-2 a siła wyższa
 8. Procedura zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
 9. Granice odpowiedzialności cywilnej inspektora nadzoru inwestorskiego za wady obiektu
 10. Budowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce
 11. Kalendarium
 12. Cyfryzacja w branży budowlanej
 13. Po co są zespoły ds. koordynacji uzbrojenia terenu?
 14. Ścianka działowa między kabiną prysznicową a pralką - komentarz
 15. Wypadek przy pracy - i co dalej?
 16. Iniekcja Krystaliczna® a termomodernizacja budynków
 17. Wełna mineralna i jej odporność na wodę
 18. Urok zabytku i nowoczesność dworca w Białymstoku
 19. A sample agreement for finishing works - part 1
 20. Wykorzystanie BIM przy projektowaniu instalacji wentylacyjnych
 21. Rok 2020 rokiem podejścia 3S w budownictwie
 22. 72 Stale wysokiej wytrzymałości w konstrukcjach budowlanych
 23. Seminarium Geotechnika dla inżynierów
 24. Stropy masywne w starym budownictwie. Uszkodzenia i naprawy
 25. Nieużyteczne fragmenty powierzchni w obliczeniach wskaźników powierzchniowych budynku
 26. BIM w GDDKiA
 27. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, marzec 2020


 

Spis treści:
 

 1. Krajowa Rada PIIB obradowała w Poznaniu
 2. I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
 3. Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future
 4. Dzień Inżyniera na Budmie
 5. Posiedzenie KKR i OKR
 6. Problemy kierownika budowy a niestosowanie Prawa budowlanego
 7. Przenoszenie praw autorskich przez projektantów
 8. Obowiązkowe ubezpieczenie OC a prowadzenie działalności gospodarczej
 9. Rzeczoznawca budowlany a biegły sądowy
 10. Kalendarium
 11. Dostosowanie obiektów do wymagań osób niepełnosprawnych – podstawy prawne
 12. Normalizacja i normy
 13. Interiors finishing
 14. Kontrola uszczelnień budowli hydrotechnicznych
 15. Dachy zielone balastowe
 16. Krystalizująca domieszka czy mata penetrująca HYDROSTOP?
 17. Hydroizloacja budynku posadowionego na skarpie. Cz. II – Posadowienie na płycie fundamentowej lub ławach
 18. Zieleń w miastach na nowo
 19. Nowoczesne nadproża
 20. Energooszczędne rozwiązania w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych – cz. II
 21. Deskowania na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy
 22. Piaski do zapraw klejących – cz. II
 23. Platformy ratunkowe
 24. Rynek obiektów sportowych
 25. Kompatybilność domieszek do betonu z cementem i różnych domieszek między sobą
 26. Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – cz. II
 27. Dźwigi w Rotundzie PKO BP
 28. Biała wanna przy wsparciu SCHOMBURG-Polska
 29. Silne zarysowanie płyty fundamentowej w wielopoziomowym garażu podziemnym – cz. II
 30. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.