Inżynier Budownictwa (prenumerata roczna studencka, wersja drukowana)

54,45

UWAGA! Warunkiem realizacji prenumeraty studenckiej jest przesłanie na adres prenumerata@wpiib.pl  kopii aktualnej legitymacji studenckiej.

SKU: PR/IB/STUD/2022 Kategorie: ,

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in