Strzelnice kryte i odkryte – przepisy

30.05.2022

W maju 2022 roku weszły w życie dwa rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte i strzelnice odkryte.

 

5 maja 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 848).

 

Strzelnice kryte

Fot. stock.adobe/gsps

 

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Określa ono warunki techniczne dla strzelnic krytych służb porządku publicznego, tj. Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu przez pojęcie strzelnicy krytej należy rozumieć obiekt budowlany lub jego część, przeznaczony wraz ze swoją infrastrukturą techniczną do realizacji szkolenia strzeleckiego polegającego na wykonywaniu strzelań z broni palnej. Taki obiekt powinien składać się z hali strzelań zamkniętej stropem, ścianami i podłogą, które są zabezpieczone przed przebiciem wystrzelonymi pociskami i przed powstawaniem rykoszetów, oraz z zaplecza technicznego przeznaczonego do obsługi techniczno-organizacyjnej procesu szkolenia. Przepisy przewidują, że w hali strzelań wyznacza się strefę celów oraz stałe stanowiska strzeleckie. Natomiast na zapleczu technicznym musi się znajdować punkt pierwszej pomocy, punkt amunicyjny oraz ustępy ogólnodostępne. Rozporządzenie szczegółowo określa warunki techniczno-budowlane, jakie powinna spełniać strzelnica, w tym wymagania dotyczące ścian i stropów strzelnicy, wysokości pomieszczeń hali strzelań, systemu wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia. Przepisy odnoszą się również do kwestii usytuowania strzelnic na działkach budowlanych, wprowadzając w tym zakresie odesłanie do przepisów dotyczących budynków zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).

 

13 maja 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice odkryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 919) Rozporządzenie, stanowiące akt wykonawczy do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), określa warunki techniczne dla strzelnic odkrytych Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. W rozporządzeniu tym zdefiniowano, że strzelnicę odkrytą stanowi nieruchomość gruntowa zabudowana elementami budowlanymi oraz wyposażona w infrastrukturę techniczną, przeznaczoną do zabezpieczenia realizacji szkolenia strzeleckiego polegającego na strzelaniu z broni palnej na terenie odkrytym, częściowo zakrytym stropem ze ścianami lub częściowo zadaszonym. Odnośnie do układu funkcjonalnego strzelnicy przepisy przewidują podział takiego obiektu na właściwą strefę strzelań, zaplecze techniczne, stref ę ochronną, system obserwacji strefy ochronnej oraz instalacje wodno-kanalizacyjne i elektroenergetyczne. Określony został także sposób ustalenia warunków bezpieczeństwa strefy strzelań oraz warunki  bezpieczeństwa pozostałej części obiektu strzelnicy, zapewniających zatrzymanie pocisków i rykoszetów. W rozporządzeniu wskazano, że tego rodzaju strzelnice mogą być usytuowane na działkach budowlanych zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U . z 2019 r. poz. 1065 ze zm.). Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie do takich elementów obiektu, jak ściany, stropy czy zadaszenia.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Jak konflikt w Ukrainie wpływa na nasz rynek mieszkaniowy

>>> Wojna na Ukrainie a rentowność polskiego budownictwa

>>> Wojna jako siła wyższa w trakcie realizacji zamówienia publicznego

>>> Warunki techniczne – zmiany od lutego 2022 roku

>>> Jak kwalifikować tak zwany blaszak?

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.