Warunki techniczne – zmiany od lutego 2022 roku

10.03.2022

17 lutego 2022 weszły w życie zmienione przepisy dotyczące wymagań dla przewodów wentylacyjnych.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 248)

 

Warunki techniczne 2022

Fot. stock.adobe/jivimages

 

Znowelizowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.). Zmiana dotyczy przepisów określających wymagania dla przewodów wentylacyjnych (§ 267 rozporządzenia). Zgodnie z nowymi przepisami w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących jeden lokal mieszkalny nie będzie mieć zastosowania wymóg wykonania przewodów wentylacyjnych z materiałów niepalnych. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w obrębie jednego lokalu mieszkalnego dopuszczalne będzie stosowanie przewodów wentylacyjnych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. W takim przypadku wprowadzono warunek zainstalowania w miejscu przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody wydzielające lokal mieszkalny lub lokal użytkowy:

1) w budynkach niskich (N) i średniowysokich (SW) – zabezpieczenia ogniochronnego o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30;

2) w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) – przeciwpożarowej klapy odcinającej o klasie odporność ogniowej co najmniej E I S 60.

 

Zmodyfikowano również wymagania dla drzwiczek rewizyjnych stosowanych w kanałach i przewodach wentylacyjnych, wskazując, że drzwiczki powinny być wykonane z materiałów o klasie reakcji na ogień co najmniej odpowiadającej klasie reakcji na ogień kanałów i przewodów wentylacyjnych, w których drzwiczki zostaną zainstalowane.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Polecamy:

Nowa forma projektu budowlanego a uzgodnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rozporządzenie

Zabezpieczenia przeciwpożarowe poddaszy użytkowych. PRZEPISY

Materiały niepalne w budownictwie

Odległości między budynkami a bezpieczeństwo pożarowe

Sygnalizatory pożarowe – co warto o nich wiedzieć?

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in