Die Lüftungssysteme in Einfamilienhäusern

08.05.2024

Posłuchaj: Pobierz:

– Guten Tag liebe Hörer, guten Tag Herr Deka! Haben Sie davon gehört, dass ungefähr 11.000 Liter Atemluft jeden Tag durch unsere Lungen fließen. Wenn wir uns in unserer Wohnung wirklich wohlfühlen möchten und wenn uns an unserer Gesundheit liegt, sollten wir uns um die höchste Qualität der uns umgebenden Luft kümmern. Um es zu erreichen, müssten wir den Einbau eines Lüftungssystems in Erwägung ziehen. Stimmen Sie mir zu?
– Guten Tag liebe Hörer, guten Tag Herr Redakteur! Ja, natürlich, Sie haben Recht. Die Lüftungsanlage ist eine Installation, die für den Luftaustausch in unserem Haus verantwortlich ist. Die verbrauchte Luft, die sogenannte Abluft, wird aus den Räumen abgesaugt und durch die von außen kommende Frischluft, anders gesagt Zuluft, ersetzt. Das alles muss natürlich bei geschlossenen Fenstern stattfinden. Abhängig davon, ob wir mit einer zentralen oder dezentralen Anlage zu tun haben, erfolgt der Luftaustausch mithilfe von einem Luftkanalsystem und einem Lüftungsgerät über zwei Öffnungen im Haus oder durch den Einbau der einzelnen dezentralen Lüftungsgeräte oder -kanäle in einzelnen Räumen. Im Falle dieser letzten Lösung ist es notwendig, die Schornsteinkanäle zu bauen oder viele Bohrungen in Auβenwänden zu machen.
– Herr Deka, wäre es also nicht einfacher und billiger, die Lüftung unseres Hauses durch die Fensteröffnung zu realisieren?
– Um alle Räume in Einfamilienhäusern richtig zu lüften, müssten die Fenster viele Male am Tag geöffnet werden. In unsere Wohnung könnten außerdem Straßenlärm, Allergene, Feinstaub, unangenehme Gerüche und andere Schadstoffe oder sogar Insekten gelangen. Die Lüftungsanlage sorgt für die entsprechende Luftzirkulation bei geschlossenen Fenstern. In den Wohnräumen wie Küche oder Badezimmer, die nicht gelüftet würden und wo die Feuchtigkeit nicht abgeführt würde, könnte es zur Schimmelbildung kommen.
– Welche Lüftungsanlagen lassen sich unterscheiden?
– Die einfachste und billigste Art des Luftaustauschsystems in Privathaushalten stellt die Schwerkraft-Lüftung dar. Das ganze System setzt sich aus senkrechten Schornsteinkanälen mit Hilfe deren die Abluft nach außen gelangt. Die frische Luft wird dagegen durch Spalten in Fenstern und Türen oder durch Versorgungsgitter zugeführt. Die Funktionsweise dieses Systems basiert direkt auf dem Temperatur- und Druckunterschied zwischen der Innen- und Außenluft. Eine ganz andere Anlage ist die mechanische Lüftung. Im Falle von diesem System wird die frische Luft mithilfe Ventilatoren angesaugt und durch Belüftungskanäle in alle Wohnräume weitergeleitet. Die verbrauchte Luft wird abgesaugt und nach außen abgeführt.
– Herr Deka, es gibt weiterhin Leute, die ihre Häuser nicht gerne lüften, weil sie große Wärmeverluste befürchten.
– Ja, das stimmt. Zu Hilfe kann uns hier eine andere Art des Lüftungssystems kommen, nämlich die Rekuperation auch mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung genannt, die in vielen modernen Einfamilienhäusern zum Einsatz kommt. Der in dem Rekuperator gelegene Wärmetauscher
nutzt die in der Abluft angesammelte Wärmeenergie, um die Zuluft zu erwärmen. Natürlich werden die beiden Luftströme nicht miteinander vermischt. Auf dem Markt sind Rohr- oder Plattenwärmetauscher erhältlich. Viele Anlagen von diesem Typ besitzen auch einen Bypass, damit die Zuluft in der Sommerzeit nicht zusätzlich aufgeheizt wird.
– Herr Deka, wir müssen leider Schluss machen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Ankunft und bei Ihnen, liebe Hörer, für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen!
– Auf Wiederhören!

 

>>> Die Heizsysteme in Einfamilienhäusern – Teil 1

>>> Die Heizsysteme in Einfamilienhäusern – Teil 2

Systemy wentylacyjne w zabudowie jednorodzinnej

– Dzień dobry, drodzy słuchacze, dzień dobry, panie Deka! Czy słyszeli państwo o tym, że każdego dnia przez nasze płuca przepływa 11 000 l powietrza? Jeśli naprawdę chcemy czuć się komfortowo w swoim domu i zależy nam na naszym zdrowiu, powinniśmy dbać o najwyższą jakość otaczającego nas powietrza. Aby to osiągnąć, powinniśmy rozważyć zainstalowanie systemu wentylacji. Czy zgodzi się pan ze mną?

– Dzień dobry, drodzy słuchacze, dzień dobry, panie redaktorze! Tak, oczywiście, ma pan rację. Wentylacja to instalacja, która odpowiada za wymianę powietrza w naszym domu. Zużyte powietrze, tzw. odlotowe, jest usuwane z pomieszczeń i zastępowane przez świeże, pochodzące z zewnątrz. To wszystko musi odbywać się oczywiście przy zamkniętych oknach. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z centralnym systemem wentylacyjnym czy ze zdecentralizowanym, wymiana powietrza odbywa się za pomocą systemu  kanałów  wentylacyjnych i centrali wentylacyjnej przez dwa otwory wykonane w budynku lub poprzez zainstalowanie indywidualnych, zdecentralizowanych urządzeń albo kanałów wentylacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach. To ostatnie rozwiązanie niesie za sobą konieczność wykonania kanałów kominowych lub wielu otworów w ścianach zewnętrznych.

– Panie Deka, czy nie byłoby prościej i taniej wietrzyć nasze domy, otwierając okna?

– Aby dobrze przewietrzyć wszystkie pomieszczenia, okna musiałyby być otwierane wiele razy w ciągu dnia. Do naszego mieszkania mógłby przedostać się również hałas uliczny, alergeny, drobny kurz, nieprzyjemne zapachy i inne zanieczyszczenia czy też owady. Natomiast system wentylacji zapewnia właściwą cyrkulację powietrza przy zamkniętych oknach. W pomieszczeniach mieszkalnych, takich jak kuchnie czy łazienki, które nie byłyby odpowiednio wentylowane i gdzie wilgoć nie zostałaby odprowadzona, mogłaby wytworzyć się pleśń.

– Jakie systemy wentylacyjne możemy wyróżnić?

– Najprostszym i najtańszym systemem wymiany powietrza w gospodarstwach domowych jest wentylacja grawitacyjna. Cały układ składa się z pionowych kanałów kominowych, którymi zużyte powietrze wydostaje się na zewnątrz. Świeże powietrze przedostaje się do wewnątrz przez szczeliny w oknach i drzwiach lub poprzez kratki nawiewne. Działanie tego systemu opiera się bezpośrednio na różnicy temperatury oraz ciśnienia pomiędzy powietrzem w pomieszczeniu i tym na zewnątrz. Zupełnie innym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna. W tym wypadku świeże powietrze jest zasysane za pomocą wentylatorów i rozprowadzane kanałami wentylacyjnymi do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych. Zużyte powietrze jest odsysane i odprowadzane na zewnątrz.

– Panie Deka, wokół nas są nadal ludzie, którzy obawiając się dużych strat ciepła, niechętnie wietrzą swoje domy.

– Tak, to prawda. Tutaj z pomocą może nam przyjść inny rodzaj systemu wentylacji, a mianowicie rekuperacja lub inaczej wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która stosowana jest w wielu nowoczesnych domach jednorodzinnych. Wymiennik ciepła umieszczony w rekuperatorze wykorzystuje energię cieplną zgromadzoną w powietrzu odlotowym do ogrzania powietrza zewnętrznego. Oczywiście obydwa strumienie powietrza nie mieszają się ze sobą. Na rynku dostępne są rurowe lub płytowe wymienniki ciepła. Wiele systemów tego typu ma również tzw. by-pass, czyli obejście powietrza wentylacyjnego, dzięki czemu nie jest ono dodatkowo podgrzewane w okresie letnim.

– Panie Deka, niestety musimy już kończyć. Dziękuję panu za przybycie i państwu, drodzy słuchacze, za uwagę. Do widzenia!

– Do usłyszenia!

 

>>> Die Fußböden in Einfamilienhäusern

>>> Außentüren und Garagentore in Einfamilienhäusern

 

Słownictwo/Vokabeln
Atemluft f – powietrze, którym oddychamy
Lunge f – płuco
sich wohlfühlen – czuć się dobrze
Gesundheit f – zdrowie
Qualität f – jakość
sich kümmern um – troszczyć się o
Einbau m – instalowanie
Lüftungssystem n – system wentylacyjny
Lüftungsanlage f – urządzenie wentylacyjne
Luftaustausch m – wymiana powietrza
verbrauchte Luft f – zużyte powietrze
Abluft f – powietrze odlotowe, wywiewane
Zuluft f – powietrze dopływające, doprowadzane do pomieszczeń, nawiewane
Frischluft f – świeże powietrze
ansaugen – zasysać, wsysać
absaugen – odessać
ersetzen – zastępować
stattfinden – odbywać się
Luftkanalsystem n – system kanałów wentylacyjnych
Lüftungsgerät n – urządzenie centralne
Lüftung f – wietrzenie
Straßenlärm m – hałas uliczny
Allergen n – alergen
Feinstaub m – drobny pył
Schadstoff m – substancja szkodliwa

Geruch m – zapach
Insekt n – owad
Luftzirkulation f – cyrkulacja powietrza
gelangen in – docierać do
abführen – odprowadzać
Schimmel m – pleśń
Schwerkraft-Lüftung f – wentylacja grawitacyjna
Schornsteinkanal m – kanał kominowy
Spalte f – szczelina
Versorgungsgitter n – kratka nawiewna
Temperatur- und Druckunterschied m – różnica temperatury i ciśnienia
mechanische Lüftung f – wentylacja mechaniczna
Ventilator m – wentylator
Wärmeverlust m – utrata ciepła
Rekuperation f – rekuperacja
mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung f – wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Rekuperator m – rekuperator
Wärmetauscher m – wymiennik ciepła
Luftstrom m – strumień powietrza
Rohr-/Plattenwärmetauscher m – rurowy/płytowy wymiennik ciepła
Bypass m – by-pass, obejście powietrza wentylacyjnego

 

Użyteczne zwroty/Nützliche Ausdrücke
in Erwägung ziehen – brać pod uwagę
mithilfe von – za pomocą

 

Przygotowała Agnieszka Czech

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in