Die Heizsysteme in Einfamilienhäusern – Teil 1

05.03.2024

Posłuchaj: Pobierz:

– Guten Tag liebe Hörer! Wie jeden Monat treffen wir uns heute im Studio, um sich in der Begleitung unseres lieben Experten, Herrn Christian Deka, dieses Mal dem Thema „die Heizung“ in Einfamilienhäusern näher anzuschauen.
– Guten Tag liebe Hörer, guten Tag Herr Redakteur! Es muss betont werden, dass die Heizungsinstallation eine der kostspieligsten in unserem Haus ist. Deswegen ist es sehr wichtig, schon in der Planungs- und Bauphase unserer Immobilie genau darüber nachzudenken, welches Heizsystem wir in Betracht ziehen, denn spätere Änderung der Installation könnte mit hohen Kosten verbunden sein.
– Herr Deka, sagen Sie uns bitte, worauf wir die Aufmerksamkeit lenken sollen, bevor wir uns für eine bestimmte Lösung entscheiden.
– Vor der Wahl des Heizsystems müssten wir unsere Immobilie auf die Lage und Möglichkeit des Netzanschlusses prüfen. Wir sollen uns auch vergewissern, ob wir genug Platz für das von uns gewählte Heizsystem haben. Nicht ohne Bedeutung ist auch die Anzahl der Personen im Haushalt, was mit dem Warmwasserbedarf und der Heizungskapazität eng verbunden ist. Wir sollen auch abwägen, ob wir über das ausreichende Budget verfügen und ob es uns an einer umweltfreundlichen Heizungsinstallation liegt.
– Herr Deka, könnten wir die gängigsten Heizsysteme besprechen?
– Ja, natürlich. Zuerst müssten wir Entscheidung treffen, ob die Basis für die Heizung in unserem Haus die erneuerbaren oder die konventionellen Energiequellen bilden sollen. Heizöl, Erd- und Flüssiggas gehören seit vielen Jahren zu den beliebtesten Energieträgern im Falle von Einfamilienhäusern. An Beliebtheit gewinnen heutzutage die Gas-Brennwertkessel, die auf der Verbrennung von Flüssig- und Erdgas basieren. Sie nutzen die im Abgas verborgene Wärme und sind dadurch mehr effizient als Gasheizung vom alten Typ. Diese Methode der Hausheizung gehört leider nicht zu den billigsten Lösungen. Sie gilt dafür als bequem und eigentlich wartungsfrei. Die Ölheizungstechnologie wird eher als veraltet angesehen und dadurch einigermaßen selten in modernen Einfamilienhäusern angewendet. Auf dem Markt befinden sich auch Öl-Brennwertkessel, die z. B. als Bestandteil einer Hybridheizung zum Einsatz kommen. Eine andere Alternative stellt die Holzheizung dar, die auch Biomasseheizung genannt wird. Die Rohstoffe wie Pellet oder Hackschnitzel werden als Brennstoff zur Erzeugung der Wärme genutzt. Vorteilhaft ist in diesem Fall der Brennstoffpreis, der im Vergleich zu Heizöl und Erdgas billiger ist. Wir müssen aber über ausreichende Menge des vor Feuchtigkeit geschützten Platzes verfügen, um diesen Brennstoff lagern zu können.
– Herr Deka, wenn wir aber auf den Umweltschutz setzen und die erneuerbaren Energiequellen ausnutzen möchten, welche Möglichkeiten würden uns zur Verfügung stehen.
– Erwähnenswert sind in diesem Fall sicherlich die Solarthermieanlagen, die die Sonnenstrahlen in die Wärmeenergie umwandeln und im Endeffekt der Brauchwassererwärmung und der Unterstützung des ganzen Heizsystems dienen. Die Solarinstallation besteht aus den auf dem Dach platzierten flachen oder röhrenförmigen Sonnenkollektoren. Direkt unter ihnen befindet sich der Absorber, der die Sonnenstrahlen aufnimmt und auf diese Weise entstandene Wärme an das Röhrensystem weiterleitet. Die Wärme wird weiter dank einer aus Wasser und Frostschutzmittel bestehenden Flüssigkeit transportiert. Von dort aus kann sie zur Erwärmung des Brauchwassers verwendet oder mit Hilfe eines anderen Wärmetauschers an den Heizkreislauf weitergeleitet werden. Die Effizienz von diesem Heizsystem hängt u. a. von der Größe der Anlage, der Neigung des Daches sowie der Kollektoren, dem Einfallswinkel der Sonne oder der Ausrichtung des Daches nach den Himmelsrichtungen. Diejenigen, die die Anwendung von Solarthermieanlagen in Erwägung ziehen, sollen sich dessen bewusst sein, dass dieses Heizsystem nicht imstande ist, den gesamten Heizwärmebedarf im Haus zu decken.
– Herr Deka, unsere Zeit ist leider um. Wir versprechen aber nächstes Mal unser heutiges Thema fortzusetzen. Auf Wiedersehen liebe Hörer, auf Wiedersehen Herr Deka!
– Auf Wiederhören!

Systemy grzewcze w zabudowie jednorodzinnej – część 1

– Witajcie drodzy słuchacze! Dziś, jak co miesiąc, spotykamy się w studiu, aby w towarzystwie naszego drogiego eksperta, pana Christiana Deki, przyjrzeć się bliżej tym razem tematowi „ogrzewania” w zabudowie jednorodzinnej.

– Dzień dobry, drodzy słuchacze, dzień dobry, panie redaktorze! Warto podkreślić, że instalacja grzewcza jest jedną z najdroższych w naszym domu. Dlatego niezwykle ważne jest, aby już na etapie planowania i budowy nieruchomości dokładnie przemyśleć, jaki system ogrzewania bierzemy pod uwagę, gdyż późniejsza zmiana instalacji mogłaby się wiązać z wysokimi kosztami.

– Panie Deka, proszę nam powiedzieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę, zanim zdecydujemy się na konkretne rozwiązanie.

– Przed wyborem systemu grzewczego musielibyśmy sprawdzić naszą nieruchomość pod kątem lokalizacji i możliwości przyłączenia do poszczególnych sieci. Powinniśmy się również upewnić, czy dysponujemy wystarczającą ilością miejsca na wybrany przez nas system grzewczy. Nie bez znaczenia jest też liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, co jest ściśle powiązane z zapotrzebowaniem na ciepłą wodę i wydajność grzewczą. Warto także rozważyć, czy dysponujemy wystarczającym budżetem i czy zależy nam na instalacji grzewczej przyjaznej środowisku.

– Panie Deka, czy moglibyśmy omówić najpopularniejsze systemy grzewcze?

– Tak, oczywiście. Na początku musielibyśmy zdecydować, czy ogrzewanie naszego domu ma opierać się na źródłach odnawialnych czy konwencjonalnych. Olej opałowy, gaz ziemny oraz płynny od wielu lat należą do najpopularniejszych źródeł energii w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Coraz większą popularnością cieszą się obecnie gazowe kotły kondensacyjne bazujące na spalaniu gazu płynnego i ziemnego. Wykorzystując ciepło ukryte w spalinach, zapewniają większą wydajność niż ogrzewanie gazowe starego typu. Niestety ten sposób ogrzewania domu nie należy do najtańszych rozwiązań. Uważany jest za to za wygodny i właściwie bezobsługowy. Technologia ogrzewania olejowego uchodzi za przestarzałą i dlatego jest stosunkowo rzadko stosowana w nowoczesnej zabudowie jednorodzinnej. Na rynku dostępne są również olejowe kotły kondensacyjne, które mogą być np. częścią hybrydowego systemu grzewczego. Inną alternatywę stanowi ogrzewanie drewnem, zwane także ogrzewaniem biomasą. Surowce takie jak pelet czy zrębki drzewne wykorzystywane są jako paliwo do wytwarzania ciepła. Zaletę w tym przypadku stanowi ich cena, która jest niższa w porównaniu z ceną oleju opałowego i gazu ziemnego. Aby móc przechowywać ten rodzaj paliwa, musimy dysponować dużą ilością zabezpieczonego przed wilgocią miejsca.

– Panie Deka, gdybyśmy chcieli postawić na ochronę środowiska i wykorzystać odnawialne źródła energii, to jakie możliwości mielibyśmy do dyspozycji?

W tym przypadku z pewnością warto wspomnieć o systemach solarnych, które przekształcają promienie słoneczne w energię cieplną, a docelowo służą do podgrzewania wody użytkowej i wspomagania całego systemu grzewczego. Instalacja solarna składa się z umieszczonych na dachu płaskich lub rurowych kolektorów słonecznych. Bezpośrednio pod nimi znajduje się absorber, który pochłania promienie słoneczne i przekazuje powstałe ciepło do systemu rur. Jest ono dalej transportowane dzięki cieczy składającej się z wody oraz środka zapobiegającego zamarzaniu. Takie ciepło może zostać wykorzystane do podgrzania wody użytkowej lub przekazane do obiegu grzewczego za pomocą innego wymiennika ciepła. Wydajność tego systemu grzewczego zależy m.in. od wielkości instalacji, nachylenia dachu i kolektorów, kąta padania słońca czy też usytuowania dachu względem kierunków świata. Osoby rozważające zastosowanie instalacji solarnych powinny mieć świadomość, że ten system grzewczy nie jest w stanie pokryć całości zapotrzebowania domu na ogrzewanie.

– Panie Deka, niestety nasz czas dobiegł już końca. Następnym razem obiecujemy kontynuować dzisiejszy temat. Do widzenia, drodzy słuchacze, do widzenia, panie Deka!

– Do usłyszenia!

 

Słownictwo/Vokabeln
Heizsystem n – system ogrzewania
Heizung f – ogrzewanie
Heizungsinstallation f – instalacja grzewcza
kostspielig – kosztowny
Planungs- und Bauphase f – etap planowania i budowy
Immobilie f – nieruchomość
sich vergewissern – upewnić się
Haushalt m – gospodarstwo domowe
Netzanschluss m – przyłączenie do sieci
Warmwasserbedarf m – zapotrzebowanie na ciepłą wodę
Heizungskapazität f – wydajność grzewcza
abwägen – rozważyć
umweltfreundlich – przyjazny środowisku
erneuerbar – odnawialny
Energiequelle f – źródło energii
Heizöl n – olej opałowy
Erd- und Flüssiggas n – gaz ziemny i płynny
Öl-/Gas-Brennwertkessel m – olejowy/gazowy kocioł kondensacyjny
Abgas n – spaliny
verborgen – ukryty
Gas-/Holz-/Öl-/Hybrid-/Biomasseheizung – ogrzewanie gazowe/drewnem/olejowe/hybrydowe/biomasą
wartungsfrei – bezobsługowy

Rohstoff m – surowiec
Pellet n – pelet
Hackschnitzel n – zrębka drzewna
Brennstoff m – paliwo
röhrenförmig – rurowy
Umweltschutz m – ochrona środowiska
Solarthermieanlage f – system solarny
umwandeln – przekształcać
Brauchwasser n – woda użytkowa
Sonnenkollektor m – kolektor słoneczny
Absorber m – absorber
Frostschutzmittel n – środek zapobiegający zamarzaniu
Flüssigkeit f – ciecz
Wärmetauscher m – wymiennik ciepła
Heizkreislauf m – obieg grzewczy
Neigung f – nachylenie
Einfallswinkel m – kąt padania

 

Użyteczne zwroty/Nützliche Ausdrücke
es muss betont werden – należy podkreślić
etwas in Betracht ziehen – brać coś pod uwagę
mit hohen Kosten verbunden sein – wiązać się z wysokimi kosztami
etwas auf etwas prüfen – sprawdzać coś pod kątem
die Entscheidung treffen – podjąć decyzję
sich etwas bewusst sein – być czegoś świadomym
die Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen – usytuowanie względem kierunków świata

 

Przygotowała Agnieszka Czech

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in