Remonty kanałów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

31.07.2020

Kanał Mioduński, Kanał Grunwaldzki oraz Kanał Tałcki zostaną zmodernizowane za 65 mln złotych. Tę inwestycję na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich zrealizują Wody Polskie.

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich to bardzo popularny szlak żeglugowy północno-wschodniej części Polski. Zaczyna się on na jeziorze Brzozolasek w pobliżu miasta Pisz, a kończy się na kanale w Węgorzewie. Długość szlaku w linii prostej to 111 km. Wody Polskie realizują w tym rejonie inwestycje na łączną kwotę 300 mln zł.

W pierwszym etapie wybudowana została nowa Śluza Guzianka II. Etap drugi obejmuje modernizację Kanału Mioduńskiego, Kanału Grunwaldzkiego oraz Kanał Tałckiego. Prowadzone są też prace przygotowawcze związane z remontem Kanału Szymońskiego oraz Kanału Łuczańskiego. Prace będą realizowane w latach 2020-2023.
 

Zobacz też:

 

Projekt "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”, Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, obejmuje 5 odrębnych zadań inwestycyjnych:

  1. Przebudowa i umocnienie Kanału Tałckiego – łączącego jezioro Tałtowisko z jeziorem Tałty. Przebudowa obejmie 1,6 km kanału.
  2. Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego – łączącego jeziora Kotek i Szymon. Przebudowa obejmie 1,92 km kanału.
  3. Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego – łączącego jeziora Kotek i Tałtowisko. Przebudowa obejmie 0,47 km kanału.
  4. Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego – łączącego Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Najdłuższy kanał mazurski na szlaku od Mikołajek do Giżycka. Przebudowa obejmie 2,36 km kanału.
  5. Przebudowa i umocnienie części Kanału Łuczańskiego/Giżyckiego – łączącego jeziora Niegocin i Kisajno. Zlokalizowany jest w zachodniej części Giżycka. Prace remontowe obejmą 2,13 km kanału.

 

Fot. Śluza Guzianka II
 

Inwestycje są niezbędne ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona jest też drożność niektórych odcinków kanałów i jezior z powodu złego stanu technicznego urządzeń i budowli inżynierskich (śluzy, mosty, kładki itp.). Po zakończeniu inwestycji wzrośnie długość wybudowanych lub zmodernizowanych wodnych szlaków turystycznych o ok. 8,5 km, zostanie udrożnionych 5 kluczowych elementów szlaku, co powinno przełożyć się na wzrost liczby turystów korzystających ze szlaku. Wartość całkowita remontu pięciu kanałów to ponad 150 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE to 98 mln zł, wkład własny PGW Wody Polskie to 48 mln zł, a dofinansowanie z budżetu państwa to 17,5 mln zł.

 

Wody Polskie

Sprawdź też: Program Moja Woda

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in