Das intelligente Haus

06.06.2024

Posłuchaj: Pobierz:

– Guten Tag liebe Hörer, guten Tag Herr Deka! Stellen wir uns vor, dass sich unser neu gebautes und mit allen modernsten und innovativen Geräten ausgerüstetes Haus unseren Bedürfnissen anpassen kann, dass es voll automatisiert ist und zu jeder Tages- und Nachtzeit mit uns in Kontakt treten kann.
– Guten Tag liebe Hörer, guten Tag Herr Redakteur! Ihre Vorstellung ist nicht mehr nur die Zukunftsmusik. Sie kann in Erfüllung gehen, wenn wir uns das nur wünschten.
– Meinen Sie das System des intelligenten Hauses?
– Ja, das stimmt. Das Smart Home ist ein Sammelbegriff für alle Anlagen und Geräte, die der Gebäudeautomatisierung dienen. Sie werden dann in einem zentralen Hausnetzwerk verbunden, sodass sie miteinander kommunizieren und einander beeinflussen können.
– Auf welche Weise kann die obengenannte Vernetzung ausgeführt werden?
– Im Großen und Ganzen unterscheiden wir zwischen den kabelgebundenen und funkbasierten Systemen. Im Falle der Vernetzung per Kabel ist es notwendig, die Leitungen zu verlegen, was mit hohen Installationskosten verbunden sein kann. Dafür erfolgt die Datenübertragung störungsfrei und sehr schnell. Die auf Funk basierenden Systeme lassen sich viel einfacher installieren. Sie können jedoch viel mehr unzuverlässig sein.
– Herr Deka, woraus besteht das System des intelligenten Zuhauses?
– Sein Gehirn bildet eine Steuerzentrale, derer Aufgabe ist es, alle aus den Sensoren kommenden Daten aufzunehmen und Befehle an Endgeräte zu senden. Die notwendigen Elemente des Smart Home-Systems sind auch die vorerwähnten Sensoren. Sie sammeln alle aus der Umwelt kommenden Reizen und senden sie an die Zentrale. Zu den gängigsten Sensoren gehören: Bewegungsmelder, Rauchmelder, Thermostate, Kameras u.v.a. Die weiteren Komponenten eines intelligenten Zuhauses sind auch die Regler der Endgeräte, die für ihre Aktivierung verantwortlich sind.
– Herr Deka, welche Systeme oder Anlagen können im Rahmen des intelligenten Hauses verwaltet werden?
– Zu den Endgeräten gehören u.a.: Schalter, Klimaanlage, Jalousien, Lampen, Rollläden, Fernseher und im Falle fortgeschrittener Systeme auch Kühlschrank, Waschmaschine, Kaffeemaschine u.v.m. Alles hängt eigentlich nur von unseren persönlichen Bedürfnissen und unserem Budget ab. Dank dem Einsatz der smarten Lösungen können wir nach dem Wunsch z.B. Fenster und Rollläden öffnen oder schließen, Licht, Backofen und die Waschmaschine von unterwegs einschalten oder die Anwesenheit simulieren, wenn wir im Urlaub sind.
– Wie kann man das Smart Home System bedienen?
– Alle Elemente des intelligenten Hauses können von zu Hause oder aus der Ferne entweder mit einem Bedienfeld mit Display oder per App auf mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones gesteuert werden.
– Was müssen wir in Rücksicht nehmen, bevor wir uns für ein bestimmtes Smart Home System entscheiden?
– Am wichtigsten ist meiner Meinung nach die Kompatibilität der Steuerungseinheit mit der möglichst groβer Anzahl der Elemente, die potentiell die Bestandteile des intelligenten Hauses sein könnten, damit das ganze System mit der Zeit problemlos nachgerüstet werden kann. Wir unterscheiden zwischen offenen und geschlossenen Systemen. Im Falle des offenen Systems können die Produkte von verschiedenen Herstellern miteinander verbunden werden. Das geschlossene System dagegen lässt die Anwendung von Geräten anderer Anbieter nicht zu.
– Was können wir von der Hausautomation profitieren?
– Im Vordergrund stehen die Steigerung der Wohnqualität, Energieeffizienz und Verbesserung der Sicherheit der Bewohner.
– Herr Deka, ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für Gespräch und bei Ihnen, liebe Hörer, für Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören!
– Auf Wiedersehen!

Inteligentny dom

– Dzień dobry, drodzy słuchacze, dzień dobry, panie Deka! Wyobraźmy sobie, że nasz nowo wybudowany dom, wyposażony we wszystkie najnowocześniejsze oraz innowacyjne urządzenia, jest w stanie dostosować się do naszych potrzeb, że jest w pełni zautomatyzowany i może kontaktować się z nami o każdej porze dnia i nocy.

– Dzień dobry, drodzy słuchacze, dzień dobry, panie redaktorze! Pana wyobrażenie nie jest już tylko melodią przyszłości. Możemy je urzeczywistnić, jeśli takie będzie nasze życzenie.

– Czy ma pan na myśli system inteligentnego domu?

– Zgadza się. Inteligentny dom to pojęcie zbiorcze dla wszystkich systemów oraz urządzeń wykorzystywanych do zautomatyzowania obsługi budynku. Połączone ze sobą tworzą centralną sieć domową, dzięki czemu mogą się ze sobą komunikować i na siebie oddziaływać.

– W jaki sposób można zbudować taką sieć?

– Ogólnie rzecz biorąc, rozróżniamy systemy przewodowe i bezprzewodowe. W przypadku sieci kablowej konieczne jest ułożenie odpowiednich przewodów, co może wiązać się z wysokimi kosztami instalacji. Przesyłanie danych odbywa się za to sprawnie i bardzo szybko. Systemy radiowe są znacznie łatwiejsze w montażu. Mogą jednak okazać się bardziej zawodne.

– Panie Deka, z czego składa się system inteligentnego domu?

– Jego mózgiem jest zintegrowany system zarządzania, którego zadaniem jest rejestrowanie wszelkich danych pochodzących z czujników i wysyłanie poleceń do urządzeń końcowych. Niezbędnymi elementami systemu inteligentnego domu są także wspomniane wcześniej czujniki. Zbierają one wszystkie bodźce płynące z otoczenia i przekazują je do centrum sterowania. Do najpopularniejszych czujników należą: czujniki ruchu, czujniki dymu, termostaty, kamery i wiele innych. Kolejne komponenty inteligentnego domu to także sterowniki urządzeń końcowych, które odpowiadają za ich aktywację.

– Panie Deka, jakimi systemami czy też urządzeniami można zarządzać w ramach inteligentnego domu?

– Urządzeniami końcowymi mogą być: przełączniki elektryczne, klimatyzacja, żaluzje, lampy, rolety, telewizor, a w przypadku bardziej zaawansowanych systemów – również lodówka, pralka, ekspres do kawy i wiele Wszystko tak naprawdę zależy od naszych osobistych potrzeb oraz budżetu. Dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań możemy na życzenie m.in. otworzyć lub zamknąć okna i rolety, włączyć światło, uruchomić piekarnik czy też pralkę, gdy jesteśmy poza domem, lub symulować obecność podczas pobytu na wakacjach.

– Jak można obsługiwać instalację inteligentnego domu?

– Wszystkimi elementami inteligentnego domu można sterować z domu lub zdalnie za pomocą panelu sterowania z wyświetlaczem albo za pośrednictwem aplikacji na urządzeniach mobilnych, takich jak tablety czy smartfony.

– Co musimy wziąć pod uwagę, zanim zdecydujemy się na konkretny system inteligentnego domu?

– Moim zdaniem najważniejsza jest kompatybilność jednostki sterującej z maksymalnie dużą liczbą poszczególnych elementów mogących stanowić część inteligentnego domu, tak aby z czasem bez problemu można było doposażać system o kolejne elementy. Rozróżniamy systemy otwarte i zamknięte. W przypadku systemu otwartego istnieje możliwość łączenia ze sobą produktów różnych producentów. Zamknięty system nie pozwala natomiast na korzystanie z urządzeń innych dostawców.

– Co możemy zyskać dzięki automatyce domowej?

– Na główny plan wysuwają się podniesienie jakości życia, efektywność energetyczna i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

– Panie Deka, bardzo dziękuję za rozmowę i państwu, drodzy słuchacze, za uwagę. Do usłyszenia!

– Do widzenia!

 

Słownictwo/Vokabeln
innovativ – innowacyjny
ausgerüstet – wyposażony
Bedürfnis n – potrzeba
einer Sache anpassen – dopasować/dostosować do
Vorstellung f – wyobrażenie
nicht mehr – już nie
Zukunftsmusik f – melodia przyszłości
Smart Home n/intelligentes Haus n – inteligentny dom
Sammelbegriff m – pojęcie zbiorcze
Gebäudeautomatisierung f – automatyzacja budynku
Hausnetzwerk n – sieć domowa
Vernetzung f – osieciowanie, połączenie w sieć
kabelgebunden – przewodowy
funkbasiert – bezprzewodowy
Leitung f – przewód
Datenübertragung f – przesyłanie danych
störungsfrei – sprawnie, bez przeszkód
auf Funk basierendes System n – system radiowy
Vernetzung per Kabel f – sieć kablowa
unzuverlässig – zawodny
Gehirn n – mózg
Steuerzentrale f – zintegrowany system zarządzania
Sensor m – czujnik
Befehl m – polecenie, rozkaz

Endgerät n – urządzenie końcowe
Reiz m – bodziec
Bewegungs-/Rauchmelder m – czujnik ruchu/dymu
Thermostat m – termostat
Kamera f – kamera
Regler m – sterownik
Aktivierung f – aktywacja
verwalten – zarządzać
Schalter m – przełącznik
Bedienfeld mit Display n – panel sterowania z wyświetlaczem
Kompatibilität f – kompatybilność
Steuerungseinheit f – jednostka sterująca
nachrüsten – doposażyć
offenes/geschlossenes System n – system otwarty/zamknięty
Hersteller m – producent
Anbieter m – producent, dostawca
Hausautomation f – automatyka domowa

 

Użyteczne zwroty/Nützliche Ausdrücke
zu jeder Tages- und Nachtzeit – o każdej porze dnia i nocy
in Kontakt treten mit – być w kontakcie z
in Erfüllung gehen – urzeczywistniać
im Rahmen – w ramach
nach dem Wunsch – wedle życzenia
von zu Hause – z domu
aus der Ferne – zdalnie
per App f – za pomocą aplikacji

 

Przygotowała Agnieszka Czech

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in