Stowarzyszenie BIM łączy ludzi i technologie w cyfrowym świecie

W nowej rzeczywistości budowania cyfrowej sieci wzajemnych powiązań we wszystkich sektorach i dziedzinach gospodarki Stowarzyszenie BIM ma do odegrania ważną rolę. Pod wspólnym szyldem integruje ludzi, technologie i biznes. W swoich szeregach skupia ekspertów cyfrowych technologii oraz podmioty tworzące nowe cyfrowe rozwiązania. Ma sprecyzowane działania biznesowe, edukacyjne i cele strategiczne oraz szczegółowy harmonogram rozwoju na najbliższe lata.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in