Krynicka Konferencja Naukowa

14.03.2022

67. Krynicka Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB odbędzie się 11–15 września 2022 r. w Krakowie.

 

67. Krynicka Konferencja

 

Krynicka Konferencja Naukowa tradycyjnie składać się będzie z dwóch części: problemowej i ogólnej. Myśl przewodnia części problemowej to: BIM/BLCM – modelowanie cyklu życia obiektu budowlanego. Będzie ona poświęcona zagadnieniom przygotowania i eksploatacji modeli informacyjnych BIM nie tylko do celów projektowych, jak to zazwyczaj ma miejsce, ale także w kontekście wykorzystania potencjału BIM oraz docelowo BLCM (Building Life Cycle Modeling) w pełnym cyklu życia obiektu – w fazie jego definiowania, projektowania, realizacji i eksploatacji.

Przedmiotem części ogólnej konferencji będą problemy naukowe z zakresu:

  • Budownictwa ogólnego
  • Fizyki budowli
  • Geotechniki
  • Inżynierii komunikacyjnej: mostowej i kolejowej
  • Inżynierii materiałów budowlanych
  • Inżynierii przedsięwzięć budowlanych
  • Konstrukcji betonowych
  • Konstrukcji metalowych
  • Mechaniki konstrukcji i materiałów
  • Budownictwa hydrotechnicznego

67. Krynicka Konferencja Naukowa obejmie również sesję plakatową dla studentów i młodych naukowców, asystentów, doktorantów, członków uczelnianych kół naukowych (osób do 3 lat po obronie pracy magisterskiej lub przed otwarciem doktoratu).

W ramach wydarzenia odbędą się zebrania: Komitetu Nauki PZITB, Sekcji Konstrukcji Metalowych, Sekcji Konstrukcji Betonowych, a także Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Organizatorem konferencji jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Przewodniczącym komitetu naukowego jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Politechnika Krakowska, a komitetu organizacyjnego – prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.

Rejestracja zgłaszanych referatów oraz uczestnictwa odbywa się drogą elektroniczną: krynica2022@pk.edu.pl oraz przez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.krynica2022.pk.edu.pl

 

 

Czytaj także:

Rodzaje i systematyka kolizji budowlanych dla potrzeb uzasadnienia metodologii BIM

GeoBIM, czyli geotechnika w BIM

Współczesne betonowe konstrukcje prefabrykowane w praktyce budowlanej

Konstrukcje żelbetowe w obiektach rolniczych – trwałość i ochrona

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in