Transformacja technologiczna w budownictwie. Perspektywy i wyzwania

Od wielu lat dyskusjom o perspektywach rozwoju polskiej gospodarki towarzyszy przekonanie, że stoimy przed kluczowym zadaniem pokonania tzw. pułapki średniego rozwoju. Do realizacji tego celu niezbędne są m.in. nowoczesne technologie. W drugiej edycji naszego raportu przyglądamy się zatem rodzimej branży budowlanej w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, jaki jest stopień zaawansowania technologicznego firm działających na tym rynku, które z innowacyjnych rozwiązań są najbardziej perspektywiczne oraz czego potrzeba, by przyspieszyć proces transformacji technologicznej.

BIM DAYS 2023 Ekosystem danych – cyfryzacja, dane i zrównoważony rozwój

Jak budować cyfrowe procesy w firmach na rynku architektoniczno-budowlanym, żeby działać bardziej efektywnie? Jak wykorzystać szanse, które przynosi cyfryzacja, do rozwoju i zwiększania konkurencyjności polskiej branży architektonicznej i budowlanej? Jak przekuć dostępne dane w możliwość budowania lepszego, bardziej zrównoważonego świata? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy szukać podczas 9. konferencji BIM DAYS 2023 | Ekosystem danych.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in