Port we Fromborku zostanie przebudowany

15.12.2021

Port we Fromborku zostanie wyremontowany. Koszt prac to 17 mln zł. Po przebudowie poprawią się parametry portu. Modernizacja potrwa 20 miesięcy.

 

Port we Fromborku znajduje się na południowym wybrzeżu Zalewu Wiślanego, w północno-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. Granice portu zostały ostatnio określone w 2011 r. Do zachodniej części portu przylega zamulony basen, który zamyka kilkusetmetrowy pirs. Stanowi on nieczynną przystań jachtową. Port jest bazą dla floty rybackiej i ma niewielkie nabrzeże dla jachtów. Znajduje się tu również przystanek dla statków żeglugi pasażerskiej, które kursują na Zalewie Wiślanym.

 

W grudniu 2021 r. podpisano umowę na przebudowę portu. To kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Morski w Gdyni na Zalewie Wiślanym.

 

Port we Fromborku

Port we Fromborku. Fot. stock.adobe/castenoid

 

Po przebudowie poprawią się parametry portu, w tym dopuszczalne obciążenie użytkowe. Powiększony i pogłębiony (z 1,5 m do 2,5 m) zostanie basen portowy, co wpłynie na zwiększenie liczby miejsc postojowych, umożliwi wejście większych jednostek oraz poprawi ochronę przed nadmiernym falowaniem. Ulepszona zostanie konstrukcja hydrotechniczna, która aktualnie jest w złym stanie technicznym.

Przebudowa obejmie także nabrzeże zachodnie, nabrzeże wschodnie, południowe, slip, nawierzchnie na nabrzeżach i ich zapleczach oraz niezbędne instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne (m.in. przyłącza, oświetlenie i hydranty).

Natomiast prace remontowe będą dotyczyć falochronu wschodniego i zachodniego. Obejmą wymianę nawierzchni, odbojnic, drabinek wyjściowych oraz uzupełnienie ubytków w oczepach. Przewidywana kubatura robót czerpalnych wyniesie ok. 7250 m3.

 

Sprawdź:

Port w Pucku zostanie przebudowany

Oczyszczalnia ścieków w Bochni po przebudowie

Stopień wodny Krapkowice – modernizacja śluzy i sterowni

Nowy zbiornik retencyjny w Gdańsku

Produkty budowlane

Baza postojowo–cumownicza dla lodołamaczy w Szczecinie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in