Oczyszczalnia ścieków w Bochni po przebudowie

09.08.2021

Zakończyły się prace przy rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Bochni. W projekcie wykorzystane zostały alternatywne i odnawialne źródła energii oraz inteligentne systemy sterowania. Inwestycja kosztowała ponad 77 milionów złotych.

 

W oczyszczalni ścieków rozbudowano linię technologiczną przeróbki osadów ściekowych i zbudowano suszarnię słoneczną osadów ściekowych o powierzchni 1 ha. Wykorzystanie w nich najnowocześniej technologii pozwoli na zredukowanie wpływu obiektu na środowisko, zmniejszy się też jego uciążliwość dla mieszkańców dzięki dezodoryzacji zapachów. Dodatkowo, by obniżyć emisję dwutlenku węgla, postawiono na alternatywne i odnawialne źródła energii – wykonano instalację do wytwarzania i przeróbki biogazu na energię elektryczną i cieplną oraz zamontowano i uruchomiono agregat kogeneracyjny.

 

Oczyszczalnia ścieków w Bochni

 

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Bochni to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego rodzaju w Polsce. W trakcie rozbudowy usprawnione zostało zarządzanie instalacją poprzez budowę inteligentnych systemów sterowania i nadzoru nad całym systemem wodociągowym oraz kanalizacyjnym. We wszystkich obiektach zamontowane zostały urządzenia i sterowniki najlepszych europejskich firm.

 

Inwestycja kosztowała ponad 77,4 mln zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni otrzymało na to zadanie 40 mln zł unijnego dofinansowania. Brakującą część funduszy MPWiK dołożyło z własnego budżetu. Generalnym wykonawcą była firma IDS BUD.

 

Sprawdź:

Odzysk energii z osadów ściekowych – piroliza, zgazowanie

Gospodarka wodno-ściekowa i zarządzanie wodami opadowymi w dużym zakładzie przemysłowym

Odzysk energii z osadów ściekowych – fermentacja metanowa

Produkty budowlane

Instalacja suszenia osadów ściekowych w Rąbczynie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in