Instalacja utylizowania odpadów niebezpiecznych powstanie na Pomorzu

19.01.2023

Instalacja utylizowania odpadów medycznych powstanie w Redzikowie. Utylizacji lub odzyskowi będzie w niej poddawanych ponad 2700 t rocznie.

 

Instalacja utylizowania odpadów niebezpiecznych umożliwi unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych w procesie ich termicznego przekształcenia w połączeniu z odzyskiem energii w nich zawartej, która wykorzystana będzie na własne potrzeby instalacji. Moc układu odzysku energii została zaplanowana na poziomie do 2 MW energii cieplnej oraz do 140 kW energii elektrycznej. Wydajność instalacji to 3400 t przetwarzanych odpadów na rok. Ponad 2700 t odpadów rocznie będzie w niej utylizowanych lub poddanych recyklingowi.

 

Instalacja utylizowania odpadów

Fot. satynek – pixabay.com

 

Instalacja utylizowania odpadów w Redzikowie będzie ważnym elementem gospodarki odpadowej. Zapotrzebowanie na moce przerobowe planowanej instalacji wynika z analizy sytuacji na rynku. W związku z m.in. wystąpieniem zjawiska zakażenia wirusem SARS-CoV-2 masa odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych istotnie wzrosła i wymaga bezpiecznego przetwarzania w nowoczesnych instalacjach unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów. Celowość oraz zasadność realizacji planowanej inwestycji potwierdziła także opinia Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie zgodności z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022. Również Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zarekomendował pozytywnie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW.

Procesy unieszkodliwiania w zakładzie realizowane będą zgodnie z najwyższymi standardami. Inwestor, firma EMKA S.A., zajmuje się zbieraniem odpadów medycznych i dysponuje rocznym strumieniem odpadów na poziomie 20 000 t odbieranych od blisko 15 000 klientów.

Całkowity koszt wybudowania instalacji oraz dodatkowych elementów technicznych wyniesie ok. 34,9 mln zł. Uruchomienie armatury przewidziano na październik 2024 r.

Umowa o dofinansowanie inwestycji przez NFOŚiGW została podpisana 28 grudnia 2022 r. Projekt został wsparty ponad 27 mln zł dotacji i pożyczki ze środków krajowych.

 

Czytaj także:

Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie z dofinansowaniem

Oczyszczalnia ścieków Biała Podlaska zmodernizowana

Dezodoryzacja i hermetyzacja w białostockiej oczyszczalni ścieków zakończona

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in