Dezodoryzacja i hermetyzacja w białostockiej oczyszczalni ścieków zakończona

31.03.2022

Dezodoryzacja i hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków to ostatnie zadanie współfinansowanego przez Unię Europejską projektu Wodociągów Białostockich, które go zakończyło.

 

Dezodoryzacja

 

Dezodoryzacja i hermetyzacja obiektów białostockiej oczyszczalni ścieków dobiegła końca. W ramach inwestycji m.in. wybudowano nowoczesną, całkowicie zautomatyzowaną stację zlewną nieczystości płynnych. Działa tu system zarządzająco-kontrolny przyjmowania ścieków, które wozy asenizacyjne przywożą z całej aglomeracji i spoza niej. W celu ograniczenia emisji uciążliwych zapachów nowa stacja zlewna została w pełni zhermetyzowana oraz wyposażona w instalację usuwania odorów z zastosowaniem lamp UV i filtrów z węgla aktywnego. Taki sam układ oczyszczania powietrza złowonnego mają zagęszczacze osadu surowego. Ponadto uszczelniono je falistym laminatem poliestrowo-szklanym. Pokrycie falistymi płytami z laminatu poliestrowo-szklanego stanowi też konstrukcję hermetyzującą osadniki wstępne oraz komory nitryfikacji i predenitryfikacji. One z kolei mają dwustopniowy system usuwania odorów: pierwszy stanowią zbiorniki z wypełnieniem mineralnym pochodzenia wulkanicznego typu lava rock, drugi – kolumny wypełnione wsadem sorpcyjnym z węgla wysoko aktywowanego.

 

Dezodoryzacja

 

W ten sam sposób przebiega dezodoryzacja w budynku krat (z komorą wlotową ścieków), gdzie na początku oczyszczania ścieków następuje oddzielanie ciał stałych od reszty zanieczyszczeń. Podobnie odbywa się to w obiektach odwadniania osadu i osadu odwodnionego oraz separatorów piasku. Piaskowniki mają dezodoryzację lampami UV i węglem aktywnym, a hermetyzację – pokryciem membranowym z PVC.

 

Dezodoryzacja

 

Obecnie wszystkie zmodernizowane obiekty w oczyszczalni ścieków działają zgodnie z przyjętymi założeniami. Odbiór końcowy inwestycji „Hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych obiektów oczyszczalni ścieków” odbył się 7 marca 2022 r. To ostatnie z 30 zadań współfinansowanego przez Unię Europejską projektu Wodociągów Białostockich pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”. Była to zarazem największa inwestycja w skali całego przedsięwzięcia. Całkowita wartość projektu wyniosła 167 403 851,61 zł netto, z czego dofinansowanie unijne to 106 614 798,06 zł. Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Źródło: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o./PAP MediaRoom

 

Przeczytaj też:

Inwestycje Wodociągów Białostockich

Postępy projektu Wodociągów Białostockich

Zintegrowany system zarządzania w Wodociągach Puławskich

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in