Inwestycje Wodociągów Białostockich

06.05.2020

Wodociągi Białostockie w I kwartale br. zakończyły dużą inwestycję w dziedzinie uzdatniania wody i rozpoczęły inną, związaną z oczyszczaniem ścieków.

 

Budynek trzeciego pulsatora w SUW Pietrasze

 

Wodociągi Białostockie prowadzą szereg inwestycji w ramach projektu „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”. Ograniczenia wynikłe z epidemii spowolniły ich realizację, ale nie zatrzymały.

W lutym tego roku został wybudowany i oddany do użytku trzeci pulsator w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze. Tym samym zwiększyła się wydajność oraz skuteczność koagulacji – procesu technologicznego uzdatniania wody. Nowoczesny obiekt został połączony z głównym budynkiem technologicznym.

W połowie stycznia br. przekazano natomiast wykonawcy plac budowy pod inwestycję dotyczącą hermetyzacji i dezodoryzacji niektórych obiektów białostockiej oczyszczalni ścieków. Mają zostać uszczelnione urządzenia oraz zbiorniki emitujące najbardziej uciążliwe zapachy. Ma to zostać osiągnięte dzięki budowie specjalnych kopuł wraz z instalacją do oczyszczania zgromadzonego pod nimi powietrza (hermetyzacja), a także instalacjom redukującym powstający fetor (dezodoryzacja).

W ramach projektu rozbudowano również oraz przebudowano część biologiczną oczyszczalni ścieków (w ramach I etapu), jak również wykonano elektrownię fotowoltaiczną na SUW Jurowce.

 

Przeczytaj także: Czysta woda dla Śląska

Problem doboru materiałów do budowy sieci wodociągowych

 

Trzeci pulsator zwiększa wydajność oraz skuteczność uzdatniania wody w SUW Pietrasze

 

W listopadzie 2019 roku rozpoczęto modernizację stawów infiltracyjnych w Stacji Uzdatniania Wody Wasilków. Ma ona na celu usprawnienie transport rurociągami wody do odbiorców (przez SUW Pietrasze) tak, aby przebiegał z tego miejsca bez zakłóceń. Wymogi bezpieczeństwa spowodowane epidemią koronawirusa spowodowały jednak m.in. ograniczenie prac na obiektach związanych z produkcją wody.

W I kwartale br. ukończono także następujące zadania: przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy oraz zmodernizowano kanalizację sanitarną (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) w ul. Zwycięstwa. Na ukończeniu są już prace w ulicach: Saturna, Neptuna, Plutona oraz ul. Składowej (przebudowano tu większość kanalizacji sanitarnej i przyłączy do sieci).

Całkowita wartość projektu Wodociągów Białostockich wynosi 170 673 563,37 zł netto, z czego 108 699 239,31 zł stanowi dofinansowanie unijne. Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Źródło: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o./centrumprasowe.pap.pl

 

Czytaj także: Postępy projektu Wodociągów Białostockich

Zintegrowany system zarządzania w Wodociągach Puławskich

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in