Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie będzie energooszczędny

31.03.2022

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie otrzymał ponad 15 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW na prace termomodernizacyjne.

 

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w warszawskim Aninie przejdzie gruntowną termomodernizację. W ramach inwestycji zostaną zrealizowane następujące prace w budynku głównym instytutu: wykonanie nowego węzła cieplnego (około 5800 kW wraz z nowym przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej), montaż 10 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej, montaż nowego systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i funkcją chłodzenia w miejsce wentylacji grawitacyjnej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnicznych, stropodachu (części o powierzchni 1316 m²) oraz ścian zewnętrznych o powierzchni 8289 m² oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej m.in. wymiany instalacji.

 

Narodowy Instytut Kardiologii

Fot. Bokskapet – pixabay.com

 

– Celem termomodernizacji jest przede wszystkim uzyskanie efektu komfortu cieplnego, zwiększenie bezpieczeństwa cieplnego w budynkach oraz przejście szpitala na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Pozyskane środki pozwolą nam na realizację kolejnego etapu projektu, co znacznie przybliży nas do osiągnięcia zakładanych celów – mówi prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie.

 

Oczekiwanym efektem ekologicznym jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 8376,30 GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2 o 995,90 t/rok oraz ilości wytwarzanego ciepła ze źródeł odnawialnych o 77,00 GJ/rok. Z kolei zamierzony efekt rzeczowy to m.in. ponad 32 tys. m² powierzchni budynków objętych termomodernizacją oraz montaż instalacji solarnej.

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie na tę inwestycję uzyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości ponad 13,7 mln zł oraz pożyczkę w wysokości ponad 1,5 mln zł. Całkowita kwota termomodernizacji wynosi ponad 23 mln zł.

 

Czytaj także:

Termomodernizacja po polsku. Raport o niskoemisyjnych inwestycjach w sektorze budynków

Termomodernizacja domu – korzyści ekonomiczne

Ocieplanie ścian zewnętrznych według nowych wymagań prawnych

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in