Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie z dofinansowaniem

19.08.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie wybuduje Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych – Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych dzięki dotacji i pożyczce udzielonym przez NFOŚiGW w łącznej kwocie ponad 133 mln zł.

 

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie – Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych powstanie na blisko 7 ha poprzemysłowych terenów dawnej Huty Sendzimira. Będzie to nowoczesny i w pełni zautomatyzowany kompleks instalacji odzysku oraz recyklingu wraz z niezbędną infrastrukturą.

 

Zakład Recyklingu

Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

 

Zakład recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych zostanie wyposażony w następujące linie technologiczne:

  • linia przygotowania do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych,
  • linia mycia i granulacji odpadów z tworzyw sztucznych wraz z podczyszczaniem wody do mycia.

Projekt przedsięwzięcia zakłada również wybudowanie hali magazynowej przeznaczonej do składowania surowców i odpadów wytworzonych w instalacjach oraz budynków: administracyjno-biurowego i socjalnego dla pracowników CROK.

Zadaniem linii przygotowania do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych będzie wyodrębnienie folii PE z wykorzystaniem zespołu przenośników transportujących odpady, przesiewaczy, separatorów balistycznych, optycznych itp. Linia mycia i granulacji tworzyw sztucznych zagospodarowywać będzie wysortowaną folię poprzez następujące procesy: rozdrobnienie folii i uzyskanie płatków o określonej wielkości, mycie materiału wsadowego, osuszanie płatków folii PE oraz granulacja na linii do granulacji, która obejmować będzie podajnik taśmowy z separatorem metali, zagęszczarkę z wytłaczaniem i układem filtrującym zanieczyszczenia, układ granulujący wraz z układem transportującym. Wytworzony w ramach prowadzonego procesu granulat tworzyw sztucznych (produkt handlowy) spełniać będzie łącznie warunki określone w ustawie o odpadach świadczące o utracie statusu odpadów. Pozostałość po procesie wyodrębnienia odpadów przeznaczonych do recyklingu w instalacji będzie przekazywana do wykorzystania energetycznego w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów.

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie – Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych zostanie wybudowany za 164 143 500 zł. Kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki wyniesie 103 450 000 zł, kwota dofinansowania w formie dotacji – 30 000 000 zł. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Czytaj także:

Recykling stali wykorzystywanej w budownictwie

Recykling baterii litowo-jonowych w Polsce

Baza Danych Odpadowych. Co to jest BDO?

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in