Oczyszczalnia ścieków Biała Podlaska zmodernizowana

07.12.2022

Oczyszczalnia ścieków Biała Podlaska została przebudowana, a także wyposażona w nowoczesne urządzenia i systemy. Koszt inwestycji wyniósł ok. 86 mln zł.

 

Oczyszczalnia ścieków Biała Podlaska

 

Oczyszczalnia ścieków Biała Podlaska została uroczyście otwarta po trwającej ponad 4 lata modernizacji. Obiekt wyposażony jest teraz w centralną przepompownię i efektywny system zarządzania miejską siecią wodociągowo-kanalizacyjną.

Głównym celem projektu było dostosowanie systemu wodno-ściekowego w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) do unijnych wymagań zawartych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, która szczegółowo określa wymogi i zasady ochrony środowiska przed niekorzystnymi skutkami odprowadzania nieczystości w aglomeracjach.

Oczyszczalnia ścieków Biała Podlaska zyskała po przebudowie większą przepustowość. Poprawiono także jakość oczyszczania ścieków i unowocześniono funkcjonowanie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w mieście. Zgodnie z projektem przeprowadzono modernizację oraz rozbudowę wszystkich trzech bloków oczyszczalni: mechanicznego, biologicznego i gospodarki osadowej. Dodatkowo unowocześnione zostały punkty pomiarowe sieci wodociągowej, zakupiono specjalistyczny sprzęt do wykrywania nieszczelności i zwiększono wykorzystanie wody technologicznej do celów oczyszczania, co przełoży się na ogólną oszczędność wody w przedsiębiorstwie. Ponadto infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna została wyposażona w specjalny system (klasy GIS) do zarządzania majątkiem sieciowym.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji 92 671 mieszkańców Białej Podlaski skorzysta z ulepszonego, bardziej ekologicznego sposobu oczyszczania ścieków komunalnych.

Beneficjent, którym jest spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”, w marcu 2018 r. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę w sprawie dofinansowania przebudowy i modernizacji tamtejszej oczyszczalni ścieków. Na mocy tego porozumienia NFOŚiGW przekazał przedsiębiorstwu w Białej Podlaskiej ponad 44,1 mln zł dotacji z funduszy Unii Europejskiej oraz 11,3 mln zł pożyczki ze środków krajowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 85,8 mln zł.

 

Źródło: NFOŚiGW

 

Czytaj także:

Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie z dofinansowaniem

EPEC: Ciepłownia Dojazdowa w modernizacji

Dezodoryzacja i hermetyzacja w białostockiej oczyszczalni ścieków zakończona

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in