EPEC: Ciepłownia Dojazdowa w modernizacji

09.08.2022

Ciepłownia Dojazdowa EPEC jest w trakcie prac, które obejmują budowę nowego układu wysokosprawnej kogeneracji oraz modernizację istniejącej instalacji.

 

EPEC

 

W pierwszej połowie 2022 r. w Ciepłowni Dojazdowa Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (EPEC) przeprowadzono głównie wymiany lub remont urządzeń. Celem prac jest utrzymanie ciepłowni w dobrym stanie technicznym. W tym czasie wymieniono podgrzewacze dwóch kotłów WR10 oraz drugi ciąg kotła WR5 oraz zainstalowano nowy układ sterowania, co pozwoliło spółce na wyjście z systemu EU ETS. Wyłoniono również wykonawcę kapitalnego remontu dwóch sprężarek powietrza.

Zaawansowanie prac modernizacyjnych w Ciepłowni Dojazdowa EPEC w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosło 65%. Koszty osiągnęły niemal 1,8 mln zł. Nakłady na tę inwestycję w 2022 r. wyniosą w sumie prawie 3 mln zł.

W trakcie realizacji są kolejne prace, m.in.: wymiana podgrzewacza kotła WR5, remont przenośników nawęglania oraz wymiana dwóch przenośników układu odżużlania. EPEC wykona przegląd serwisowy instalacji odprowadzania spalin i dokona ewentualnych napraw. Modernizacja obejmie układ mechanicznego czyszczenia pęczków konwekcyjnych dla wszystkich kotłów. Ciepłownia wyposażona zostanie w nową ładowarkę kotłową. Wybrano już dostawcę tego urządzenia, a termin realizacji wyznaczony został na pierwszy kwartał 2023 r.

 

EPEC

 

– Idziemy zgodnie z harmonogramem. Do końca roku 2022 planujemy zmodernizować i wyremontować 75% całej infrastruktury Ciepłowni Dojazdowa. W roku 2023 planujemy dalsze prace remontowo-inwestycyjne, które w 90% pozwolą odtworzyć infrastrukturę całej ciepłowni węglowej. Kładziemy na to duży nacisk, ponieważ efektywność źródła ciepła jest bardzo istotna w obliczu sytuacji na rynku ciepłowniczym i rosnących cen. Co ważne, modernizacja istniejącej ciepłowni spowoduje, że będzie ona bezproblemowo pracować co najmniej do 2030 r. – mówi Andrzej Kuliński, prezes EPEC.

Modernizacja jest częścią projektu „Kogeneracja”, którego celem jest budowa nowego źródła kogeneracyjnego wykorzystującego gaz ziemny. Działania wpisują się w cele strategiczne Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej do roku 2025. Koncepcja zakłada produkcję energii elektrycznej i cieplnej w procesie skojarzonej kogeneracji opartej na trzech silnikach gazowych o łącznej mocy elektrycznej ok. 13,5 MW i łącznej mocy cieplnej 14,4 MW. Inwestycja obejmuje także budowę magazynu ciepła opartego na zasobniku wodnym o pojemności do ok. 1500 m³.

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji ma się zakończyć w drugim kwartale 2025 r. Realizacja projektu umożliwi poprawę efektywności energetycznej, ekologicznej oraz ekonomicznej EPEC. Na potrzeby realizacji tej inwestycji firma uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Przeczytaj też:

Ciepłownia Miejska w Szydłowcu będzie zmodernizowana

Elektrociepłownia „Mikołaj” będzie zmodernizowana

Według Polaków systemy ciepłownicze wymagają modernizacji. RAPORT

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in