Ciepłownia Miejska w Szydłowcu będzie zmodernizowana

12.01.2022

Ciepłownia Miejska w Szydłowcu rozbuduje instalację zasilaną gazem ziemnym i OZE. Koszt inwestycji wyniesie blisko 7,5 mln zł.

 

Ciepłownia Miejska w Szydłowcu eksploatuje przestarzałą i nieekologiczną kotłownię wyposażoną w trzy kotły wodne węglowe (typ WR-10), które pracują od 1984 r., a jeden z nich musiał zostać już trwale wyłączony z użytkowania.

 

Ciepłownia Miejska w Szydłowcu

Fot. malp – stock.adobe.com

W związku z tym gmina Szydłowiec rozpoczyna gruntowną modernizację swojego systemu ogrzewania miasta. W ramach inwestycji będzie rozbudowana instalacja kogeneracji zasilanej gazem ziemnym, współpracującej ze źródłami OZE. Dzięki temu system działający w szydłowieckiej ciepłowni miejskiej zyska status efektywnego systemu ciepłowniczego.

Ciepłownia Miejska w Szydłowcu osiągnie efekt ekologiczny polegający na: zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla o 6250,44 t w ciągu roku, zredukowaniu zużycia energii pierwotnej rocznie o 14 552,72 GJ, a także wytworzeniu w skojarzeniu, czyli w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, energii elektrycznej (10 105 MWh/rok) i energii cieplnej (43 111 GJ/rok). Prąd wytworzony przez panele fotowoltaiczne zostanie wykorzystany na potrzeby własne ciepłowni, zaś energia elektryczna pochodząca z układu kogeneracji będzie sprzedawana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wyprodukowane ciepło zostanie wprowadzone do miejskiej sieci ciepłowniczej, co odbędzie się z korzyścią dla mieszkańców Szydłowca, którzy zyskają bardziej nowoczesne, wydajne i sprawne źródło ogrzewania.

Inwestycję wartą około 7,5 mln zł wesprze Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji i pożyczki w łącznej kwocie ponad 6 mln zł. Projekt zostanie zakończony do 30 czerwca 2024 r.

Docelowo spółka ciepłownicza w Szydłowcu zamierza wybudować dwa agregaty kogeneracyjne wraz z akumulatorem ciepła, przy czym drugi z nich ma powstać w ramach poddziałania 1.6.1 (Źródła wysokosprawnej kogeneracji) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014–2020. Realizacja inwestycji pozwoli osiągnąć Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu status efektywnego systemu ciepłowniczego według standardów unijnych.

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Czytaj także:

Systemy ciepłownicze współpracujące z odnawialnymi źródłami energii i magazynami ciepła

Jak dobrze wykorzystać ciepło z biogazowni?

Pompy ciepła i kogeneracja w Centrum Jana Pawła II w Krakowie

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in