Żelbetowe zbiorniki retencyjne w technologii ścian szczelinowych

01.06.2018

Choć mija już ponad 65 lat od pierwszego poważnego zastosowania ścian szczelinowych (budowa metra w Madrycie), należy podkreślić, iż technologia ta nie straciła na swojej atrakcyjności, znajdując swoje zastosowanie w rozwiązywaniu współczesnych problemów geotechnicznych, jak również hydrotechnicznych.

 

Prostota, niezawodność oraz uniwersalności są nieodzownymi atutami tej metody, dzięki której z powodzeniem możemy realizować obudowy głębokich wykopów, tunele, garaże podziemne czy barety pod obiekty mostowe.

Współczesne budynki mieszkalne jak i biurowe w dużych aglomeracjach miejskich wymagają zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Ograniczone wymiary działek oraz ścisła zabudowa wymusza rozwiązania nieinwazyjne, umożliwiające realizację podziemnych parkingów liczących od 2 do nawet 7 kondygnacji.

Technologia ścian szczelinowych z powodzeniem pozwala realizować głębokie wykopy w bezpośrednim sąsiedztwie budynków istniejących, nie wywołując drgań oraz nadmiernych przemieszczeń mogących pogorszyć stan techniczny obiektów sąsiednich.

Obecnie część podziemna budynków to nie tylko garaż podziemny, ale również przestrzeń aranżowana pod sale kinowe, sale konferencyjne czy zaplecze technologiczne. To również przestrzeń, która jest adaptowana pod zbiorniki retencyjne stanowiące m.in. alternatywę na zwiększające się koszty związane z odprowadzaniem wód opadowych oraz roztopowych.

Tak zretencjonowana woda w powodzeniem może być powtórnie wykorzystana, po wcześniejszym podczyszczeniu, do spłukiwania misek ustępowych, pisuarów oraz nawadniania obszarów biologicznie czynnych.

Do obecnych problemów hydrotechnicznych dużych aglomeracji miejskich możemy zaliczyć m.in. przeciążenia sieci ogólnospławnej i deszczowej, jak również przeciążenia odbiorników wód deszczowych.

Główny wpływ na taki stan rzeczy mają:

a) zmiana bilansu wodnego zlewni poprzez wzrost udziału powierzchni nieprzepuszczalnych,

b) niedostateczny stan techniczny sieci i obiektów systemów gospodarowania wodami opadowymi.

Miejska zabudowa i uszczelnienie terenu powoduje utratę naturalnej retencji, wpływając na większy i szybszy odpływ wód opadowych z danego obszaru, zwiększając zagrożenie podtopieniami lub powodziami.

W tym celu należy podjąć konieczne działania minimalizujące ryzyka podtopień i powodzi, tj.:

a) częściowe odszczelnienie powierzchni miejskiej, tworząc powierzchnie biologicznie czynne;

b) technologia.

Soletanche Polska oferuje kompleksowe wykonanie podziemnych zbiorników wód opadowych. Oferujemy projekt i realizację części konstrukcyjnych w technologii ścian szczelinowych.

 

Technologia ta umożliwia realizację zbiorników o kształtach:

 

Kształt zbiornika jest zależny od jego objętości, działania, uwarunkowania gruntowego oraz placu budowy.

Dzięki zastosowaniu technologii ścian szczelinowych do produkcji żelbetowych zbiorników retencyjnych, możliwa jest ich realizacja w miejskiej zabudowie oraz na działkach o ograniczonej powierzchni uniemożliwiającej wykopy szerokoprzestrzenne. Tak wykonywane zbiorniki nie wymagają oddzielnego opracowania projektu obudowy wykopu, jak również projektowania izolacji przeciwwodnej.

Możliwe jest to poprzez zastosowanie betonów wodoszczelnych oraz technologii CWS® (Continuous Water Stop) opatentowanej przez Soletanche Bachy.

W gruncie, po wydrążeniu szczeliny, osadzane są klatki zbrojeniowe oraz elementy rozdzielcze CWS®. Wodoszczelność połączeń zapewnia taśma PVC instalowana w złączu CWS®.

 

 

Przykłady realizacji żelbetowych zbiorników retencyjnych

Soletanche Polska jest przedstawicielem koncernu Soletanche Bachy operującego na rynku światowym, dostarczającego najbardziej wszechstronne rozwiązania dla podziemnych zbiorników przeciwpowodziowych w zakresie projektowym i wykonawczym. Poniżej przedstawiamy przykłady żelbetowych zbiorników retencyjnych w technologii ścian szczelinowych zrealizowanych w Polsce, jak i poza granicami kraju.

 

 

Fot. 1 Zbiornik Le Havre: 3500 m3 objętości, średnica 22 m, głębokość 20 m, system rurowy – spłukiwanie jako system oczyszczania

 

 

Fot. 2 Zbiornik Lievin: 10 000 m3 objętości, trzy średnice 23 m, głębokość 12 m

 

Fot. 3 Zbiornik Méricourt: 6000 m3 objętości, eliptyczny, 25/35 m, głębokość 12 m

 

Fot. 4 Zbiornik Mont Valérien: 21 000 m3 objętości, średnica 45 m, głębokość 15 m – magazynowanie czystej wody

 

 

Fot. 5 Zbiornik Black pool: 2 x 45 000 m3 objętości, średnica 36 m, głębokość 38 m – magazynowanie wody powodziowej

 

 

Fot. 6 Szyb startowy w kopalni „Zofiówka”

 

 

Fot. 7 Płock – zbiornik spiralny Ø15,8 m; głębokości 31,6 m

 

Współczesne tempo rozwoju polskich miast jest imponujące, przynosi to jednak nie tylko korzyści związane z szybkim i wygodnym życiem w dużych aglomeracjach miejskich, ale również stwarza wiele zagadnień technicznych, jak i zagrożeń tak ważnych z punktu widzenia inżyniera.

Co raz to mniejszy udział powierzchni biologicznie czynnych, jak również zły stan techniczny ścięci deszczowych i ściekowych stwarza zagrożenia podtopień oraz powodzi. Technologia produkcji ścian szczelinowych doskonale sprawdza się w terenach silnie zurbanizowanych (bliska zabudowa, ograniczone wymiary działki), stanowiąc doskonałe remedium na współczesne problemy hydrotechniczne.

Przedstawione przez nas przykłady pokazują, jak w prosty sposób na obszarach miejskich, bez zakłócania przestrzeni, można realizować wielkogabarytowe żelbetowe zbiorniki retencyjne w technologii ścian szczelinowych.

Ponadosiemdziesięcioletnie doświadczenie Soletanche Bachy związane z budownictwem podziemnym pozwala zaprezentować naszym klientom zoptymalizowane rozwiązania techniczne i ekonomiczne. Wypracowane przez lata zaufanie powoduje, iż nasi klienci powierzają nam zarządzanie ryzykami geotechnicznymi związanymi ze skomplikowaną produkcją konstrukcji podziemnych.

 

mgr inż. Tomasz Wiernikowski

kierownik projektów w Soletanche Polska

absolwent Politechniki Świętokrzyskiej

 

Soletanche Polska Sp. z o.o.

ul. Powązkowska 44c

01-797 Warszawa

tel. (+48) 22 639 74 11

warszawa@soletanche.pl

www.soletanche.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in