Stadion Opolski będzie wykorzystywał energię z OZE

Wzrost cen energii wymusił na inwestorze budowy Stadionu Opolskiego zlecenie zmian w dokumentacji, które pozwolą w przyszłości zmniejszyć koszty eksploatacji obiektu. Układ składający się z fotowoltaiki, pomp ciepła oraz agregatów z funkcją kogeneracji pozwoli w dużym stopniu uniezależnić stadion od konwencjonalnych źródeł energii. Obiekt będzie pierwszym w Polsce stadionem wykorzystującym energię z OZE w tak dużym stopniu.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in