Baseny – trudne i krytyczne miejsca

12.05.2023

Należy zdawać sobie sprawę, że na wszystkie podwodne elementy wyposażenia i instalacji basenowych po rozpoczęciu eksploatacji występuje ciągłe oddziaływanie wody pod ciśnieniem. Brak starannego wykonstruowania i wykonania detali jest jedną z najczęstszych przyczyn późniejszych problemów eksploatacyjnych.

 

Cechy, jakimi powinna charakteryzować się pływalnia, doskonale opisuje E. Neufert w Podręczniku projektowania architektoniczno-budowlanego [1]: „Warunek atrakcyjności: relaksowy charakter, dużo światła, okna na ogród, przyjemne wnętrze”. Kształt basenu powinien być dostosowany do funkcji, jakie ma on spełniać. Nie musi być prostokątny – może być praktycznie dowolny, choć każdy kształt nietypowy stwarza znaczne problemy projektowo-wykonawcze.

 

baseny

Fot. stock.adobe.com/uwimages

 

Baseny w zależności od wielkości i przeznaczenia mogą być wykonane np. z blachy stalowej, aluminiowej, ocynkowanej, kwasoodpornej, tworzywa sztucznego, betonu monolitycznego czy elementów prefabrykowanych. Warstwą wykończeniową może być wykładzina lub folia z tworzywa sztucznego (PVC), specjalne farby basenowe oraz okładzina ceramiczna. Ta ostatnia (ceramika basenowa, mozaika szklana, kamienie naturalne) pozwala jednak uzyskać najwyższy standard estetyczny.

Niecki wykończone ceramiką lub kamieniem naturalnym mogą być wykonane w technologii betonu wodonieprzepuszczalnego (z niem. WU-Beton) lub wymagać tzw. uszczelnienia zespolonego, wykonanego z elastycznych szlamów uszczelniających lub żywic reaktywnych [2–5].

Baseny – uszczelnienia niecek i problemy eksploatacyjne

Z analizy tzw. trudnych i krytycznych miejsc wynika, że zagadnienia dotyczące uszczelniania niecek basenowych należy podzielić na następujące grupy:

  • uszczelnienia napływów, odpływów, reflektorów, słupków itp., czyli elementów obsadzonych w niecce,
  • uszczelnienia rynien przelewowych,
  • uszczelnienia dylatacji głównej.

Początkiem problemów eksploatacyjnych jest najczęściej niedokładne i nieszczelne obsadzenie wszelkiego rodzaju wpustów, napływów, reflektorów, drabinek, słupków itp. elementów. Zaczyna się od braku odpowiedniego zamocowania w szalunku podczas betonowania niecki. Przesunięcia pod naciskiem mieszanki betonowej, zabrudzenia i zanieczyszczenia masą betonową, późniejsze obetonowywanie, brak manszet uszczelniających lub pocienianie powłok hydroizolacyjnych w obrębie elementu to najpoważniejsze błędy, prowadzące do późniejszych przykrych konsekwencji. Wniknięcie wody w konstrukcję niecki, np. przez nieszczelność na styku przejścia wpustu czy reflektora, spowoduje parcie wody na warstwę hydroizolacji lub płytek od strony podłoża. Także niecki z betonu wodonieprzepuszczalnego są wrażliwe na ten rodzaj uszkodzeń.

 

>>> Zasady i metody wentylacji hal pływalni

>>> Kryta pływalnia w Słupcy – „pływalnia kompaktowa”

>>> Basen w Kaliszu – ogrzewany ciepłem z ziemi

Baseny – rodzaje rynien przelewowych i skimmery

Rynna przelewowa pełni kilka funkcji jednocześnie:

  • stanowi zewnętrzne zamknięcie niecki basenowej,
  • umożliwia odprowadzenie (uregulowany odpływ) wypartej ilości wody,
  • łączy nieckę basenu z plażą,
  • stanowi barierę zapobiegającą przedostawaniu się zanieczyszczonej wody z obrzeży basenu do wody w basenie,
  • umożliwia osobom korzystającym z basenów bezpieczne przytrzymywanie się krawędzi niecki.

baseny

baseny

Rys. 1–4. Agrob Buchtal

 

Z punktu widzenia konstrukcji jest ona krytycznym i newralgicznym punktem, łączącym nieckę basenu z otoczeniem (plażą). W zależności od projektowanego poziomu wody w stosunku do poziomu plaży basenowej rozróżnia się systemy rynien z wysokim lub niskim poziomem lustra wody (rys. 1–4). Do tych pierwszych należy zaliczyć przelew: typu Wiesbaden, fiński, typu Zürich, St. Moritz czy Berlin. Przelewy z niskim poziomem wody to przelewy typu Wiesbaden czy Bamberg. Do rozwiązań indywidualnych zalicza się przelewy w basenach terapeutycznych – mogą one być także kombinacją wyżej wymienionych. Małe baseny, przeznaczone dla niewielkiej liczby kąpiących się nie muszą mieć rynien przelewowych – odprowadzenie wody następuje przez tzw. skimmery.

 

W dalszej części artykułu:

Problemy w przelewach z wysokim poziomem zwierciadła wody

Uszczelnienie dylatacji głównej przelewów

Manszety i kołnierze uszczelniające

Stosowanie okładzin z kamieni naturalnych

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 5/2023 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

mgr inż. Maciej Rokiel
rzeczoznawca budowlany SITPMB-NOT, rzeczoznawca mykologiczno-budowlany PSMB

 

Zobacz i porównaj: produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in