Photovoltaic solar panels

14.10.2020

Posłuchaj: Pobierz:

 

– Good morning! Welcome to our stand. We specialize in the installation of PV systems. Do you find this topic somehow interesting?
– Hello. I’m happy to talk. I’ve been considering the installation of solar panels on my roof for a while and, in fact, I’d like to ask you some questions.
– So, how can I help you?
– Do photovoltaics make sense on such a cloudy and rainy autumn day like today?
– Absolutely! The panels work all year round – also in autumn and winter. Of course, they produce less electricity then. However, please take into account that there is always the possibility to take energy from the grid based on the surplus energy that you export to the grid in spring and summer. When it comes to the installation itself, the most popular period is indeed from March to October. But many people also decide to install panels in late autumn or winter due to the shorter time of completing formalities and better price conditions.
– Okay. Approximately how much will the installation cost for a 150 square metre house?
– It depends, for example, on the type of components used or the size of the installation. The estimated cost is about PLN 20,000.
– How much funding can I receive?
– Under the “My Electricity” program, you can receive funding of up to 50% of the PV installation cost, up to PLN 5,000. Additionally, you can deduct the investment costs from taxes. It is also worth checking the “Clean Air” program and other local government programs that allow for obtaining subsidies or preferential loans for RES.
– When will this investment pay off for me?
– The payback period will be around 8 years. If you use a subsidy, you are able to pay off this investment even in 3 years. Please take into account that household energy prices in Poland are among the highest in Europe. By investing in photovoltaics, you can reduce your electricity bills by up to 90%.
– I see. And what it the average lifespan of a PV system?
– The investment is definitely for years to come. It should work without any problems for 20–25 years. Component manufacturers offer a very long warranty. For panels, it is usually 15 years of product warranty and 25 years of power warranty. After 25 years, the efficiency of the system should not be lower than 80%. Inverters that convert the DC into AC and feed it into the grid come with a 10 to 25-year warranty.
– What about maintenance costs?
– PV systems are maintenance-free and virtually trouble-free. If any component fails under the product warranty, we replace it free of charge. After a year, we will also carry out the inspection of all components of the PV system – modules, cables, inverters, mounting systems. The only thing you need to do regularly is to wash the panels.
– It sounds very good.
– I’m happy to hear that. Here is my business card. Feel free to contact me if you have any further questions or would like to discuss the installation details.

 

Panele fotowoltaiczne
– Dzień dobry! Zapraszam na nasze stoisko. Zajmujemy się montażem instalacji fotowoltaicznych. Czy to temat, który jest w jakiś sposób dla Pana interesujący?
– Dzień dobry. Chętnie porozmawiam. Już od jakiegoś czasu rozważam instalację paneli na dachu i w zasadzie mam kilka pytań.
– W takim razie słucham, w czym mogę pomóc?
– Czy w taki jesienny, pochmurny i deszczowy dzień jak dziś fotowoltaika ma sens?
– Jak najbardziej! Panele działają cały rok – także jesienią i zimą. Oczywiście wytwarzają wtedy mniej prądu. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że zawsze pozostaje możliwość pobrania dodatkowej energii elektrycznej z sieci w oparciu o nadwyżki energii, które przekazał Pan do sieci wiosną i latem. Jeśli chodzi o montaż, rzeczywiście najbardziej popularny jest okres od marca do października. Wiele osób decyduje się jednak zainstalować panele również późną jesienią czy zimą ze względu na krótszy czas załatwiania formalności i korzystniejsze warunki cenowe.
– No właśnie, jaki jest orientacyjny koszt instalacji dla domu o powierzchni 150 m2?
– To zależy, choćby od rodzaju użytych komponentów czy wielkości instalacji. Szacunkowy koszt to ok. 20 000 zł.
– Na jakie dofinansowanie mogę liczyć?
– W ramach programu „Mój Prąd” może Pan uzyskać dofinansowanie do 50% kosztu instalacji fotowoltaicznej, maksymalnie 5000 zł. Dodatkowo może Pan odliczyć od podatku koszty tej inwestycji. Warto sprawdzić też program „Czyste Powietrze” i inne programy regionalne, które pozwalają na pozyskanie dotacji lub preferencyjnych kredytów na OZE.
– Kiedy zwróci mi się taka inwestycja?
– Okres zwrotu wyniesie ok. 8 lat. Jeśli skorzysta Pan z dotacji, jest Pan w stanie spłacić taką inwestycję nawet w 3 lata. Proszę wziąć pod uwagę, że ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce należą do najwyższych w Europie. Inwestując w fotowoltaikę, może Pan obniżyć rachunki za prąd nawet o 90%.
– Rozumiem. A jaka jest średnia żywotność instalacji fotowoltaicznej?
– Zdecydowanie jest to inwestycja na lata. Powinna pracować bezproblemowo przez jakieś 20–25 lat. Producenci komponentów dają bardzo długą gwarancję. Dla paneli jest to zwykle 15 lat stałej gwarancji i 25 lat na produkcję energii. Po 25 latach wydajność instalacji nie powinna być niższa niż 80%. Falowniki, które zamieniają prąd stały w prąd zmienny i wprowadzają go do sieci, mają od 10 do 25 lat gwarancji.
– A jak wyglądają koszty utrzymania?
– Instalacje fotowoltaiczne są bezobsługowe i praktycznie bezawaryjne. W razie usterki komponentu w okresie gwarancji, wymienimy go bezkosztowo. Po roku wykonamy też przegląd wszystkich komponentów instalacji fotowoltaicznej – modułów, kabli, falowników, mocowań. Jedyna czynność, którą trzeba wykonywać systematycznie, to mycie paneli.
– Brzmi to bardzo dobrze.
– Cieszę się. Przekazuję swoją wizytówkę. Jeśli pojawią się jakieś pytania lub będzie Pan chciał omówić szczegóły instalacji, proszę śmiało o kontakt.

 

Sprawdź:

 

Słowniczek/Vocabulary
photovoltaic (PV) solar panels – panele fotowoltaiczne
PV system/installation – instalacja fotowoltaiczna
photovoltaics – fotowoltaika
all year round – przez cały rok
grid – sieć elektroenergetyczna
surplus energy – nadwyżka energii
to complete formalities – załatwiać formalności
funding / subsidy – dofinansowanie
preferential loan – kredyt preferencyjny
payback (period) – okres zwrotu inwestycji
energy prices – ceny energii
electricity bills – rachunki za prąd
lifespan/design life – żywotność
warranty – gwarancja
inverter – falownik
maintenance costs – koszty utrzymania
maintenance-free – bezobsługowy
trouble-free – bezawaryjny
free of charge – bezkosztowo
inspection – przegląd

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
Welcome to our stand. – Zapraszam na nasze stoisko.
We specialize in… – Zajmujemy się…/Specjalizujemy się w…
I’d like to ask you some questions. – Mam kilka pytań.
Absolutely! – Jak najbardziej!
Approximately how much will it cost? – Ile to będzie orientacyjnie kosztować?
How much funding can I receive? – Na jakie dofinansowanie mogę liczyć?
The estimated cost is… – Szacunkowy koszt wynosi…
The costs you can deduct from taxes are… – Koszty, które możesz odliczyć od podatku to…
When will the investment pay off? – Kiedy inwestycja się zwróci?
Please take into account that… – Proszę wziąć pod uwagę, że…
under the product warranty – w ramach gwarancji na produkt
It sounds very good. – Brzmi to bardzo dobrze.
I’m happy to hear that. – Miło mi to słyszeć.
Here is my business card. – Przekazuję swoją wizytówkę.
Feel free to contact me if you have any further questions. – Proszę śmiało o kontakt, jeśli pojawią się jeszcze jakieś pytania.

 

Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.