Renewable energy sources – an introduction

29.09.2020

Posłuchaj: Pobierz:

 

[An example of a speech on RES]

Ladies and gentlemen! It is my pleasure to welcome you to the Renewable Energy Fair. This is already the fifth edition of the event! Every year we host representatives from across all sectors of the renewable energy industry such as solar energy, wind energy, hydropower, geothermal energy and biomass. Renewable energy sources are the future of energy, in terms of both ecological trends and personal finance management.

This is an especially important topic in the face of current challenges related to environmental protection and looming climate disaster. It is estimated that the supplies of fossil fuels such as oil, gas, lignite and hard coal will be depleted by 2060. On the other hand, renewable resources are widely available and almost unlimited – they are rapidly replenished and, most importantly, can be used without causing damage to the natural environment.

 

Green power is definitely a way to meet an increasing demand for electricity and heat, as well as to reduce the cost of energy consumption across industries, across businesses and across households. Let’s consider the Average Joe who is constantly struggling with rising electricity prices. The current situation due to COVID-19 has made him spend even more time indoors, so he uses more electricity. By installing solar PV systems, he can simply cut his energy bills whilst doing his bit for the planet.

 

Homeowners (natural persons) and entrepreneurs more and more often opt for renewable energy sources, largely due to various state subsidies and co-financing programs such as “My Electricity” or the Thermal Efficiency Tax Relief. Thanks to them, beneficiaries can partially or even fully cover the cost of the investment in RES.

 

Currently, there is indeed a great interest in solar energy that is converted either into electricity by photovoltaic arrays or into heat by solar collectors. Yet, I also have to mention about the constantly growing use of other renewable energy sources. In Poland, the leading ones are still wind turbines (approx. 70% of total energy production from RES), hydropower plants (10-12%) and biomass power plants (5-7%). This clearly shows that, in fact, anyone who wants to save on bills and reduce their carbon footprint on the environment will find a way to do it.

 

Today’s fair is a great opportunity to talk to experts from Poland and abroad, learn about market trends, share ideas, and to find out what challenges and opportunities the industry is facing. Enjoy the fair and please feel invited to visit particular stands and exhibitors.

 

Tłumaczenie

Odnawialne źródła energii – wprowadzenie

[Przykład wystąpienia na temat OZE]

Szanowni państwo! Jest mi niezmiernie miło powitać państwa na targach odnawialnych źródeł energii. To już piąta edycja imprezy! Co roku gościmy przedstawicieli wszystkich sektorów branży OZE, takich jak energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna, geotermia czy biomasa. Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki zarówno pod względem trendów ekologicznych, jak i zarządzania swoimi finansami.

 

To szczególnie ważny temat w obliczu bieżących wyzwań związanych z ochroną środowiska i grożącej nam katastrofy klimatycznej. Szacuje się, że zasoby paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel brunatny i kamienny, wyczerpią się do 2060 r. Z kolei surowce odnawialne są dostępne wszędzie i praktycznie niewyczerpalne – odnawiają się w krótkim czasie, a co najważniejsze – korzystanie z nich odbywa się bez szkody dla środowiska naturalnego.

 

Zielona energia to zdecydowanie sposób na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, a tym samym na obniżenie kosztów ich zużycia w różnych gałęziach przemysłu, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. Weźmy pod uwagę choćby przeciętnego Kowalskiego. Stale boryka się ze wzrostem cen prądu. Obecna sytuacja z COVID-19 spowodowała, że jeszcze więcej czasu spędza w domu, więc naturalnie zużywa więcej energii elektrycznej. Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych pozwoliłoby mu obniżyć rachunki za energię, a przy okazji zrobić coś dla planety.

 

Właściciele domów (osoby fizyczne) i przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na odnawialne źródła energii głównie za sprawą różnorodnych państwowych dotacji i programów dofinansowań, jak choćby „Mój Prąd” czy Ulga Termomodernizacyjna. Dzięki nim beneficjenci mogą częściowo lub całkowicie pokryć koszt inwestycji w OZE.

 

Obecnie szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się właśnie energia słoneczna zamieniana na energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych lub na energię cieplną za pomocą kolektorów słonecznych. Nie sposób jednak nie wspomnieć też o stale rosnącym wykorzystaniu innych źródeł energii odnawialnej. W Polsce nadal prym wiodą turbiny wiatrowe (ok. 70% całkowitej produkcji energii z OZE), elektrownie wodne (10-12%) czy elektrownie na biomasę (5-7%). To pokazuje tylko, że tak naprawdę każdy, kto chce zaoszczędzić na rachunkach i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, znajdzie jakieś rozwiązanie dla siebie.

 

Dzisiejsze targi to doskonała okazja, by porozmawiać ze specjalistami z Polski i z zagranicy, poznać rynkowe tendencje, wymienić spostrzeżenia oraz dowiedzieć się, przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża. Życzę wam udanych targów i zapraszam do odwiedzenia poszczególnych stoisk oraz wystawców.

 

Słowniczek/Vocabulary

renewable energy sources – odnawialne źródła energii

fair – targi

solar energy – energia słoneczna

wind energy – energia wiatrowa

hydropower – energia wodna

geothermal energy – geotermia

biomass – biomasa

environmental protection – ochrona środowiska

fossil fuels – paliwa kopalne

green power – zielona energia

energy consumption – zużycie energii

household – gospodarstwo domowe

(Polish) Average Joe – przeciętny Kowalski

solar PV panels/systems – panele/instalacje fotowoltaiczne

homeowner – właściciel domu

natural person – osoba fizyczna

entrepreneur – przedsiębiorca

state subsidy – dotacja państwowa

beneficiary – beneficjent

photovoltaic arrays – ogniwa fotowoltaiczne

solar collectors – kolektory słoneczne

wind turbines – turbiny wiatrowe

hydropower plant – elektrownia wodna

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

It is my pleasure to welcome you to the… – Jest mi niezmiernie miło powitać Was na…

We host representatives from/of… – Gościmy przedstawicieli…

This is an especially important topic in the face of… – To szczególnie ważny temat w obliczu…

It is estimated that… – Szacuje się, że…

… is a way to… – … jest sposobem na…

You can cut your energy bills – Możesz obniżyć rachunki za energię

There is indeed a great interest in… – Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszy się…

Save on bills and reduce your carbon footprint on the environment – Zaoszczędź na rachunkach i zmniejsz swój negatywny wpływ na środowisko

… is a great opportunity to… – … to doskonała okazja, aby…

Please feel invited to… – Zapraszam do…

 

Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in