Nowy terminal promowy w Gdyni

14.10.2021

Pod koniec września 2021 roku oficjalnie zakończono budowę publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia. Wartość inwestycji to ponad 290 mln zł.

 

Terminal promowy w Gdyni to największa od blisko 50 lat inwestycja zrealizowana w gdyńskim porcie. W nowym obiekcie jest możliwa obsługa znacznie większych niż dotychczas promów pasażerskich. Wzrosły też zdolności przeładunkowe portu w zakresie obsługi przewozów ładunków tocznych i pojazdów. Nowa lokalizacja terminalu – przy basenie im. Marszałka Piłsudskiego – zapewnia połączenie z najważniejszymi drogami lokalnymi i krajowymi. Czas zawijania promów do portu będzie teraz dużo krótszy – nie przekroczy 120 minut od rozpoczęcia cumowania do wyjścia z portu.

 

terminal promowy w gdyni

Terminal promowy w Gdyni. Fot. Magdalena Czernek, źródło: www.gdynia.pl

 

W ramach inwestycji wielkopowierzchniowe place manewrowe pokryto kostką na obszarze 6,5 ha, stworzono ponad 5 km sieci sanitarnych, wykonano 1150 metrów torowiska, ogrodzono place i zamontowano lampy oświetlające parking. Na wykonanie budynków kubaturowych, czyli budynku terminala, magazynu i urządzeń do fotograficznej rejestracji (fotoshooterów) oraz galerii pasażerskiej wykorzystano 280 ton stali zbrojeniowej, 330 ton konstrukcji stalowej i około 4,5 tys. m3 betonu.

 

Zobacz też:

Waterfront w Gdyni w rozbudowie

Budynek K2 w Gdyni – zawieszenie wiechy

Rewitalizacja Kamiennej Góry w Gdyni

Rozbudowa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Węzeł przesiadkowy w Gdyni Chyloni w budowie

 

Nowy terminal promowy w Gdyni przy nabrzeżu Polskim. Fot. Tadeusz Urbaniak, źródło: www.gdynia.pl

 

Realizacja terminalu promowego obejmowała szeroki zakres działań niemal we wszystkich obszarach budownictwa (budownictwo ogólne, hydrotechniczne, drogowe, mostowe, a także instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne). Nowy terminal wyposażono w specjalistyczne urządzenia, których konstrukcja i sposób pracy umożliwiają obsługę różnych typów promów. Jest to zespół ramp nabrzeżowych oraz łącznik ruchomy, czyli poruszające się po torowisku urządzenie zapewniające pieszą komunikację pasażerów i obsługi pomiędzy galerią stałą terminalu promowego a promem.

 

Fot. Magdalena Czernek, źródło: www.gdynia.pl

 

Terminal promowy w Porcie Gdynia zrealizowany został zgodnie z ideą green port, której wyrazem jest zastosowane po raz pierwszy w Polsce przyłącze elektryczne pozostające do dyspozycji promów cumujących przy terminalu. Dostarczanie energii elektrycznej na statek z lądu (w czasie jego postoju w porcie) eliminuje emisję dwutlenku węgla, tlenku siarki, tlenku azotu i innych zanieczyszczeń. Pozwala również na redukcję do minimum drgań i hałasu wytwarzanego przez generatory na promie, a także wydłuża żywotność silników pomocniczych. Dzięki temu zmniejsza się negatywny wpływ transportu promowego na środowisko oraz jego oddziaływanie na strefę miejską.

 

Pasażerski terminal promowy w Gdyni. Fot. Magdalena Czernek, źródło: www.gdynia.pl

 

Konstrukcja terminalu nie wyklucza także jego przyszłej rozbudowy, która może nastąpić np. na skutek większego zainteresowania usługami przewoźników. Możliwe jest dobudowanie kolejnych dwóch kondygnacji budynku, a także zamontowanie dodatkowej rampy.

 

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014–2020. Wartość inwestycji to ponad 290 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło blisko 117 mln zł.

 

Generalnym Wykonawcą inwestycji była Korporacja Budowlana DORACO z Gdańska.

 

Zakończenie budowy publicznego terminalu promowego jest częścią obchodów 99-lecia Portu Gdynia. 23 września 1922 r. Sejm RP uchwalił ustawę o budowie portu w Gdyni. Na terenie terminalu prezentowana jest wystawa „Port Gdynia – Sztandarowa Inwestycja Polski Niepodległej”.

 

Ministerstwo Infrastruktury

www.gdynia.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in