Dzień Budowlanych w Małopolskiej OIIB

21.11.2023

W Operze Krakowskiej 7 października 2023 r. odbyła się uroczysta Gala z okazji Dnia Budowlanych 2023.

 

Część oficjalną wieczoru uświetnili swoją obecnością m.in.: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Jerzy Muzyk, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, oraz Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wśród znamienitych gości nie zabrakło przedstawicieli świata nauki – rektorów i dziekanów krakowskich uczelni, reprezentantów korpusu konsularnego oraz przewodniczących izb zawodów zaufania publicznego. Licznie przybyli przewodniczący okręgowych izb z całej Polski.

 

Filip Pachla, wiceprezes PIIB i skarbnik MOIIB, Mirosław Boryczko, przewodniczący MOIIB, Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB

 

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, oraz Mirosław Boryczko, przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB

 

W czasie uroczystości przyznano statuetki „Małopolski Inżynier Budownictwa 2022”, a laureatami zostali: Krzysztof Migdał, Tomasz Wójcik, Mateusz Gronicz. Statuetki wręczyli Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, oraz Mirosław Boryczko, przewodniczący Małopolskiej OIIB. Jerzy Muzyk, zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, wręczył przyznawane przez prof. Jacka Majchrowskiego, prezydenta Miasta Krakowa, odznaki Honoris Gratia. Są to wyjątkowe wyróżnienia za bezinteresowną działalność na rzecz Krakowa. Otrzymali je: Elżbieta Gabryś, Filip Pachla, Jarosław Gołuszka, Lech Sobieszek.

 

Przyznanie tytułów „Małopolski Inżynier Budownictwa 2022”

 

Wręczenie odznak Honoris Gratia

 

Galę uświetnił musical „Kopernik”, po którym uczestnicy wydarzenia mieli okazję miło spędzić czas przy poczęstunku w foyer opery.

 

 

Musical „Kopernik”

 

 

Relację z gali można obejrzeć na: youtu.be/3DUS4N4QWZEz

 

Mirosław Boryczko
przewodniczący Okręgowej Rady
Małopolskiej OIIB

Fot. Małopolska OIIB

 

Czytaj także:

Wojewódzkie Święto Budowlanych Łódzkiej OIIB

Inżynierowie świętowali

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in