Wojewódzkie Święto Budowlanych Łódzkiej OIIB

17.11.2023

W Teatrze Muzycznym w Łodzi 13 października 2023 r. odbyło się Wojewódzkie Święto Budowlanych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 350 członków ŁOIIB wraz z osobami towarzyszącymi.

 

Uroczystość otworzył Jacek Szer, przewodniczący Rady ŁOIIB, który powitał wszystkich zebranych gości. W swoim przemówieniu podkreślił, jak ważne są zawód inżyniera budownictwa jako zawód zaufania publicznego i rola naszego samorządu.
Święto objęły honorowym patronatem: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Politechnika Łódzka.

 

Jacek Szer, przewodniczący Okręgowej Rady ŁOIIB, i Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB (fot. Katarzyna Justyńska)

 

W wydarzeniu wzięło udział wielu gości honorowych, m.in.: senator Artur Dunin, senator Krzysztof Kwiatkowski, poseł Hanna Gill-Piątek, Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Jarosław Brózda, wicewojewoda łódzki, Piotr Adamczyk, wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi, Piotr Szczepaniak, dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru Urzędu Transportu Kolejowego, Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło, prorektor Politechniki Łódzkiej, Dorota Dąbrowska, łódzki wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, Agata Urban, dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Przybyli także szefowie organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przedstawiciele okręgowych izb oraz uczelni technicznych, szefowie związków, stowarzyszeń i firm oraz przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Mariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB, skierował serdeczne słowa oraz wyrazy uznania do inżynierów budownictwa. Życzył także dalszego rozwoju łódzkiej izbie i owocnej współpracy.
ŁOIIB otrzymała szczególny list od Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, w którym napisał: „Sektor budowlany odgrywa niezwykle istotną rolę w społeczeństwie, kształtując naszą przestrzeń życiową i umożliwiając realizację najbardziej ambitnych projektów infrastrukturalnych. (…) To dzięki Państwa pracy możemy cieszyć się coraz lepszymi i bardziej innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze budownictwa”. Odczytano także serdeczne słowa Tomasza Żuchowskiego, generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad: „Swoim zaangażowaniem i ciężką pracą przyczyniacie się Państwo do rozwoju nie tylko Ziemi Łódzkiej, ale także całego kraju. Z efektów trudu pracowników, którzy na co dzień zajmują się budownictwem, może korzystać codziennie całe społeczeństwo”.
Po przemówieniach znamienitych gości przyszedł czas na odznaczenie przedstawicieli środowiska budowlanego województwa łódzkiego. Wręczono Złote i Srebrne Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Medale ŁOIIB, które okręgowa rada nadaje za szczególne zasługi dla samorządności oraz funkcjonowania izby. Jak co roku Rada Programowa Wydawnictw przyznała nagrodę „Złote Pióro” dla autorów najciekawszych artykułów opublikowanych na łamach „Kwartalnika Łódzkiego”. Przy okazji święta ogłoszono także wyniki konkursu fotograficznego „Fotografujemy budownictwo województwa łódzkiego 2023”. Zaprezentowano również laureatów konkursu „POP budowlany – poznaj, opisz, publikuj o zagadnieniach architektoniczno-budowlanych” oraz kolejnej edycji Konkursu im. prof. Władysława Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ. Wręczono także Srebrne i Złote Honorowe Odznaki PZITB.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zgromadzeni wysłuchali koncertu pt. „Wieczór francuski” i udali się na uroczystą kolację w gronie inżynierskim. Więcej informacji znajduje się na: www.loiib.pl.

 

Karolina Włodarczyk

 

Czytaj także:

Inżynierowie świętowali

Centralne obchody Dnia Budowlanych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in