Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - luty, marzec

04.04.2017

Kalendarium prawne na luty i marzec.

28.02.2017

Rada Ministrów przyjęła

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Projekt przewiduje między innymi udzielenie tymczasowej ochrony zabytkom w toczącym się postępowaniu o wpis do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa przez wprowadzenie zakazu podejmowania w tym czasie działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Proponuje się, aby informacja o takim postępowaniu była ujawniana w ewidencji gruntów i budynków. Dodatkowo zakresem zmian mają być objęte przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu.

4.03.2017

weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 282)

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1853). Zmiana dotyczy § 97 ust. 2a rozporządzenia i polega na doprecyzowaniu, że instalowane na stacjach paliw płynnych urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych powinny być zgodne z normą PN-EN 16321-1:2014-02.

sprostowanie

W kalendarium zamieszczonym w „IB” nr 2/2017, str. 25 podałam informację, że w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dokonanej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) nie będzie wymagane ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie budowy i przebudowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m². Należy wyjaśnić, że zwolnienie to dotyczy tylko ww. obiektów jako obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej(art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a i e oraz art. 29 ust. 2 pkt 1a ustawy – Prawo budowlane).

 

Aneta Malan-Wijata

Zobacz także na

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+