Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa

04.04.2017

Relacja i wykłady z konferencji „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”.

Dzięki uprzejmości Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i TV DOIIB (www.tvdoiib.pl), PIIB udostępniła na swojej stronie internetowej 3 wykłady o etyce zawodowej oraz reportaż z konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego” w dniu 16.03. br. w Warszawie.

Wykłady zostały wygłoszone przez: prof. Irenę Lipowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. dr hab. Huberta Izdebskiego ze SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i prof. dr hab. inż. Kazimierza Flagę z Politechniki Krakowskiej. Można je obejrzeć na www.piib.org.pl.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in