W Szczecinie powstanie instalacja termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych

17.08.2023

 

List intencyjny dotyczący realizacji inwestycji podpisał marszałek województwa zachodniopomorskiego oraz prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Szczecina.

W dokumencie opisano plany utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami będą województwo zachodniopomorskie i ZUO. Spółka powstanie w celu zaprojektowania, realizacji i eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Instalacja ma spełniać wymogi najlepszej dostępnej techniki – konkluzji BAT (ang. Best Available Technology).

 

Inicjatywa budowy w Szczecinie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Odpadów Weterynaryjnych zrodziła się z potrzeby zabezpieczenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie zagospodarowania odpadów medycznych i weterynaryjnych, dla których nie ma w regionie instalacji, których moce odpowiadałyby potrzebom województwa zachodniopomorskiego.

 

instalacja termicznego przekształcania odpadów

Instalacja powstanie na terenie Ostrowa Grabowskiego w Szczecinie, w bezpośrednim sąsiedztwie EcoGeneratora – spalarni odpadów komunalnych.

 

>>> EcoGenerator zasili trakcję tramwajową w Szczecinie

>>> Instalacja utylizowania odpadów niebezpiecznych powstanie na Pomorzu

>>> Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie z dofinansowaniem

>>> Lekkie kruszywo kompozytowe wykonane z odpadów

 

– Wydajność instalacji ma wynosić maksymalnie do 5 tys. ton odpadów rocznie – podał Tomasz Lachowicz, Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. –  Pozwoliłoby to, wspólnie ze spalarnią w Gryficach, na zabezpieczenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie zagospodarowania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Dzięki temu np. szpitale mogłyby zaoszczędzić pieniądze na dalekim transporcie odpadów.

 

Inwestycja jest w fazie prac koncepcyjnych. W marcu 2023 roku ZUO ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opracowaniem szacunkowego zestawienia kosztów dla planowanej inwestycji. Umowa z wyłonionym podmiotem (Qenergy Sp. z o.o.) została zawarta w czerwcu 2023 roku. Termin wykonania opracowania to październik 2023 roku.

Rozpoczęcie działalności instalacji miałoby nastąpić na przełomie 2027 i 2028 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 160 mln zł netto.

Spółka będzie ubiegać się o dofinansowanie budowy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Możliwe jest także sfinansowanie inwestycji z kredytów komercyjnych.

 

Źródło: materiały prasowe Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

 

>>> Spalarnia odpadów w Olsztynie

>>> Tarnów będzie wytwarzał ciepło z odpadów

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in