EcoGenerator zasili trakcję tramwajową w Szczecinie

17.08.2023

EcoGenerator produkuje z odpadów energię elektryczną, która zasila oświetlenie miejskie i sygnalizację drogową. Od stycznia 2024 roku w ten sposób będą zasilane także miejskie tramwaje.

 

Umowa na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. została podpisana 1 sierpnia 2023 roku i ma obowiązywać od 1 stycznia do 31 lipca 2024 roku. Umowa została zawarta na siedem miesięcy i ma charakter pilotażowy.

 

Energia elektryczna wyprodukowana przez EcoGenerator w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z umową z Tramwajami Szczecińskimi, ma zasilać konkretne punkty poboru energii elektrycznej. To stacje prostownikowe „Piotra Skargi”, „Gontyny”, „Gdańska”, „Rugiańska”, „Kaliny”, „Piesza”. Energia elektryczna pochodząca z tych sześciu podstacji prostownikowych służy do zasilania elektroenergetyki trakcyjnej.

Obecnie przez rejony zasilania tych stacji jeżdżą linie tramwajowe nr 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oraz wszystkie tramwaje wyjeżdzające z Zajezdni Pogodno w kierunku pl. Szarych Szeregów.

 

 

Planowana ilość zakupionej od EcoGeneratora energii pokryje ok. 30 proc. zapotrzebowania spółki Tramwajów Szczecińskich.

Stawka jaką ustalono to 448,15 zł za MWh, co oznacza, że łączna wartość netto planowanego zakupu energii elektrycznej przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. wyniesie 2 075 149,61 zł. To kwota o ponad 1,6 mln zł netto mniejsza od oferty zaproponowanej przez podmiot, który znalazł się na kolejnym miejscu w przetargu.

 

Szczecin, w ramach programu ENERGIA, dąży do osiągnięcia samodzielności energetycznej. Docelowo z EcoGeneratora ma pochodzić aż około 65 proc. energii niezbędnej do funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji. Pozostałą część zapewnią w przyszłości miejskie farmy fotowoltaiczne lub inne alternatywne źródła, które mogłyby wytwarzać nawet 45 tys. MWh prądu rocznie. W ten sposób zostanie pokryte całe zapotrzebowanie miasta na prąd.

 

EcoGenerator

 

>>> Instalacja utylizowania odpadów niebezpiecznych powstanie na Pomorzu

>>> Zakład Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie z dofinansowaniem

>>> Lekkie kruszywo kompozytowe wykonane z odpadów

 

Szczeciński EcoGenerator

Zasilanie miejskich jednostek przez EcoGenerator stało się możliwe w 2022 roku. Wówczas Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie uzyskał koncesję na obrót energią elektryczną. Efektem tego było zawarcie umów z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego oraz ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, które zaczęły obowiązywać od 2023 roku. To pierwsze większe umowy, które umożliwiają spalarni zasilenie jednostek miejskich Szczecina.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. (EcoGenerator) znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i działa od grudnia 2017 roku. W wyniku kontrolowanego spalania odpadów komunalnych, w sposób bezpieczny dla środowiska, produkuje energię elektryczną i cieplną. To elektrociepłownia, w której paliwem są odpady. Jest jedną z najnowocześniejszych spalarni w Europie. Wykorzystuje tzw. mokry system oczyszczania spalin.

W 2022 roku zakład działał z maksymalną wydajnością. To oznacza, że do termicznego unieszkodliwienia przyjął w tym czasie prawie 176 tys. ton odpadów z 14 tysięcy dostaw i wyprodukował brutto ponad 88,5 tys. MWh energii eklektycznej oraz ponad 737 tys. GJ energii cieplnej. Po odjęciu energii wykorzystanej na własne potrzeby zakładu, produkcja energii elektrycznej wyniosła 65,5 tys. MWh oraz 726 tys. GJ energii cieplnej. Wytworzona z odpadów energia elektryczna w 2022 roku trafiła do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, a ciepło do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

 

 

Ok. 70 proc. odpadów, które termicznie unieszkodliwia zakład pochodzi z terenu Gminy Miasto Szczecin oraz z innych gmin i związków celowych, z którymi miasto ma zawarte porozumienia. Pozostałe 30 proc. są to tzw. odpady pozyskane komercyjnie, które pochodzą od różnych dostawców. Odpady trafiające do EcoGeneratora pochodzą wyłącznie z terytorium Polski.

 

Źródło: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in