Artykuł sponsorowany

Smarownice torowe i wymogi w zakresie środka smarnego

Smarownice torowe to elementy dodatkowe nawierzchni torowej, kolejowej lub tramwajowej stosowane w celu zwiększenia trwałości tej nawierzchni oraz ograniczenia lub usunięcia hałasu (pisku), który jest szczególnie uciążliwy dla ludzi. Smarownice od MMR Group TransComfort zostały już dopuszczone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do stosowania na liniach kolejowych spółki i zaimplementowane w kilku miejscach w Polsce.

Artykuł sponsorowany

System pomiaru obciążeń pionowych typu SMCV

Wykrywanie nieprawidłowości załadunku wagonów oraz pomiar obciążeń w ruchu pociągów są szczególnie istotne na kolejowych przejściach granicznych, liniach kolejowych o ruchu towarowym lub mieszanym, w terminalach kontenerowych czy zakładach przemysłowych. Innowacyjny system SMCV rewolucjonizuje każdy z tych obszarów – zwiększa bezpieczeństwo przewozów oraz ułatwia procesy diagnostyki i utrzymania elementów infrastruktury kolejowej.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in