System pomiaru obciążeń pionowych typu SMCV

Artykuł sponsorowany

11.04.2022

Wykrywanie nieprawidłowości załadunku wagonów oraz pomiar obciążeń w ruchu pociągów są szczególnie istotne na kolejowych przejściach granicznych, liniach kolejowych o ruchu towarowym lub mieszanym, w terminalach kontenerowych czy zakładach przemysłowych. Innowacyjny system SMCV rewolucjonizuje każdy z tych obszarów – zwiększa bezpieczeństwo przewozów oraz ułatwia procesy diagnostyki i utrzymania elementów infrastruktury kolejowej.

 

System SMCV jest autorskim rozwiązaniem włoskiej firmy Marini Impianti Industriali, czołowego producenta urządzeń w zakresie automatyki, diagnostyki i telekomunikacji dla zarządcy kolei włoskich Rete Ferroviaria Italiana. Został zaprojektowany i opracowany zgodnie z normą EN 15654 (Kolejnictwo – Pomiar sił pionowych działających na koła i zestawy kołowe). Rolą systemu jest dynamiczny pomiar obciążeń dla każdej osi i koła taboru przejeżdżającego po odcinku pomiarowym. Jednocześnie system odnotowuje nadmierne obciążenia, które wynikają z przesunięcia ładunku lub nieprawidłowego załadunku, a także analizuje wykonane pomiary obciążeń w kierunku nieprawidłowości po stronie taboru w formie indeksu geometrycznego dla koła (np. płaskie miejsce).

 

SMCV

 

System SMCV znalazł dotychczas zastosowanie na sieciach kolejowych Rete Ferroviaria Italiana (Włochy) i Slovenske železnice (Słowenia). We Włoszech system jest z sukcesem wdrażany i eksploatowany już od 2012 r., obecnie znajduje się w kilkunastu lokalizacjach przy stacjach towarowych, terminalach i na szlakach (m.in Verona Quadrante Europa, Torino Orbassano, Ventimiglia, Varzo-Domodosolla).

 

Architektura systemu składa się z punktu pomiarowego (PR) oraz warstwy oprogramowania (PCO). Pomiaru dokonują tensometry przyklejone do szyjki szyny w technologii zapewniającej niezawodność montażu oraz przeciwdziałanie warunkom atmosferycznym i czynnikom fizycznym. Czujniki są dodatkowo zabezpieczone listwą ochronną. Sposób instalacji nie wpływa na prace utrzymaniowe podbijarek torowych. Na każdej szynie umieszcza się 7 dwukanałowych punktów pomiarowych, co w sumie stanowi 14 punktów pomiarowych na tor (28 kanałów), z których dokonywany jest pomiar obciążenia. Dane przekazywane są do przytorowej szafy, w której znajdują się punkty akwizycji i przetwarzania danych. Wizualizacja danych ma miejsce w dowolnym punkcie (np. u dyżurnego ruchu). Sam pomiar może odbywać się automatycznie, a użytkownik jest jedynie informowany o alarmach wynikających z przekroczeń wartości ustalonych. System nie ma ograniczenia prędkości przejazdowej, a pomiar odbywa się w zakresie od 5 do 30 km/h (zwykle instalacje stacyjne w charakterze quasi-statycznym) oraz od 30 do nawet 250 km/h (zwykle instalacje szlakowe, dynamiczne).

 

System SMCV otrzymał w październiku 2021 r. bezterminowy certyfikat zgodności typu nr IK CZT – 020/2021, wydany przez jednostkę organizacyjną zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych. W styczniu 2022 r. MMR Group TransComfort otrzymał od Urzędu Transportu Kolejowego bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji dla systemu pomiaru obciążeń pionowych typu SMCV (nr PL 59 2022 0001). System znajduje się w grupie „urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów” (zgodnie z rozporządzeniem MIR z dnia 13 maja 2014 r.).

 

SMCV

 

 

 

 

>> M&MR Trading Polska Sp. z o.o. zmienia nazwę na MMR Group Polska Sp. z o.o.

>> Efektywna i profesjonalna modernizacja taboru szynowego i infrastruktury torowej

>> Nasypy kolejowe – odkształcenia i modernizacja

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in