Artykuł sponsorowany

Smarownice torowe i wymogi w zakresie środka smarnego

Smarownice torowe to elementy dodatkowe nawierzchni torowej, kolejowej lub tramwajowej stosowane w celu zwiększenia trwałości tej nawierzchni oraz ograniczenia lub usunięcia hałasu (pisku), który jest szczególnie uciążliwy dla ludzi. Smarownice od MMR Group TransComfort zostały już dopuszczone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do stosowania na liniach kolejowych spółki i zaimplementowane w kilku miejscach w Polsce.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in