Technologia MONOLITH – nowoczesne rozwiązanie wykonania torowisk tramwajowych

Artykuł sponsorowany

30.10.2023

MMR Group TransComfort opracował innowacyjną technologię wykonania konstrukcji torowisk tramwajowych przeznaczonych do ruchu tramwajowo-drogowego – MONOLITH. Zaawansowane rozwiązanie zostało już zamontowane dla kilku zarządców infrastruktury w Polsce i planowane są kolejne realizacje.

 

Kompleksowe rozwiązanie MONOLITH obejmuje sposób przytwierdzenia szyn tramwajowych w kanałach szynowych płyty betonowej (w technologii monolitycznej lub prefabrykowanej). W kanałach szynowych montowane są szyny w profilach elastomerowych, które są przytwierdzone do podbudowy przy użyciu skomponowanej w ramach projektu zaprawy cementowo-polimerowej typu PCC – MMR MONO-MASS.

 

Zastosowanie technologii MONOLITH

Rozwiązanie MMR Group TransComfort jest odpowiednie dla:

 • ruchu pieszego z uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności (na przejściach dla pieszych),
 • ruchu rowerowego (na przejazdach rowerowych),
 • miejskiego ruchu drogowego (wydzielonych torowisk z nawierzchnią betonową, torowisk wspólnych z jezdnią, autobusowo-tramwajowych, oraz przejazdów torowo-drogowych).

Technologia ta przeznaczona jest zarówno do wykonania nowych, jak i remontu już istniejących nawierzchni.

 

MONOLITH

Fot. 1. MONOLITH w technologii płyty monolitycznej

 

Cechy szczególne technologii MONOLITH

Technologia wyróżnia się następującymi cechami:

 • obciążenie szyną już po 2 h od aplikacji MMR MONO-MASS,
 • możliwość obciążenia eksploatowanej nawierzchni drogowej i szyny po 24 h od aplikacji MMR MONO-MASS (wytrzymałość na ściskanie > 30 MPa) dla temperatury 20°C,
 • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
 • 60 MPa (w tym 80% wytrzymałości po 7 dniach),
 • wytrzymałość na zginanie > 11 MPa,
 • wysoka odporność nawierzchni MONOLITH na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem środków odladzających lub bez ich użycia (poziom ekspozycji XF3 i XF4) oraz odporność na chlorki (poziom ekspozycji XD3).

 

MONOLITH

 

>>> Zielone torowiska podstawą nowoczesnej infrastruktury miejskiej

>>> Fokus na bezpieczeństwo w kolejnictwie

>>> System pomiaru obciążeń pionowych typu SMCV

 

MONOLITH odpowiedzią na potrzeby branży

Technologia MONOLITH wyróżniająca się wymienionymi cechami powstała na wyraźne życzenie branży, w której na co dzień funkcjonują zarządcy infrastruktury tramwajowej oraz podmioty zajmujące się utrzymaniem infrastruktury miejskiej. Tym, którzy aktywnie działają w tym obszarze branży tramwajowej, przedstawiona została obszerna „Ankieta potrzeb klienta w zakresie konstrukcji torowisk tramwajowych”.

Zawierała ona kilkanaście pytań dotyczących różnych obszarów działania tzw. operatorów torowych. Te obszary to:

 • informacje ogólne o sieci, m.in. o jej wielkości oraz posiadaniu bazy danych o stanie torowisk tramwajowych;
 • plany remontowe, przebudowy oraz plany budowy nowych tras tramwajowych;
 • średnie cykle remontowe torowisk tramwajowych;
 • największe trudności i wyzwania, które pojawiają się podczas remontu torowisk tramwajowych;
 • pożądany maksymalny okres remontu (wymiany) nawierzchni torowej i drogowej w odniesieniu do: szyny, przytwierdzenia szyn i nawierzchni drogowej w niezbędnym zakresie, w konstrukcji bezpodsypkowej, na przejazdach drogowych (ze wskazaniem różnych zakresów godzinowych);
 • pożądany maksymalny okres remontu kompletnej konstrukcji torowej bezpodsypkowej (od wzmocnienia podłoża do wykonania nawierzchni i wznowienia ruchu tramwajowego) na przejazdach drogowych (ze wskazaniem różnych zakresów godzinowych);
 • rodzaj konstrukcji torowiska w zależności od funkcjonalności (np. dla przejazdów);
 • najczęstsze rodzaje uszkodzeń warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych;
 • najczęstsze rodzaje uszkodzeń warstwy ścieralnej z betonu cementowego konstrukcji drogowej monolitycznej;
 • najczęstsze rodzaje uszkodzeń warstwy ścieralnej z betonu cementowego konstrukcji drogowej prefabrykowanej;
 • najczęstsze rodzaje uszkodzeń nawierzchni drogowej (konstrukcji drogowej) z mieszanek mineralno-asfaltowych, które występują zazwyczaj w torowisku wspólnym z jezdnią (ruch pojazdów szynowych wzdłuż torowiska);
 • najczęstsze problemy, które pojawiają się podczas eksploatacji torowisk o konstrukcji podsypkowej;
 • etap badania zagrożeń przepływu prądów błądzących.

Większość respondentów uzupełniła ankiety w sposób wyczerpujący, a na podstawie analizy uzyskanych informacji można było określić podstawowe założenia do opracowania systemu MONOLITH.

 

MONOLITH

Fot. 2. MONOLITH w technologii płyty prefabrykowanej

 

Elementy MONOLITH: RCS® I MONO-MASS

Na szczególną uwagę zasługują podstawowe elementy składowe technologii MONOLITH. Mianowicie są to profile przyszynowe typu RCS® oraz autorski, innowacyjny produkt służący do kotwienia szyn MONO-MASS.

 

Zaprawa cementowo-polimerowa typu PCC MONO-MASS jest odpowiedzią na wyzwania i problemy, z jakimi dotychczas borykali się operatorzy oraz zarządcy infrastruktury. Produkt skraca bowiem czas realizacji robót torowych do wskazań respondentów w ankiecie, rozwiązując jednocześnie problemy technologiczne i funkcjonalne nawierzchni.

 

Jeśli zaś chodzi o samą funkcjonalność systemu MONOLITH, to szczególne zadanie spełniają tutaj profile przyszynowe RCS®, które dzięki swojej konstrukcji zapewniają niezależną pracę szyny pod obciążeniem. Właśnie ta możliwość niezależnej pracy szyny, która dodatkowo jest całkowicie sterowalna (co do zadanego ugięcia szyny), determinuje podatność na awarie każdej konstrukcji. Profile RCS® stanowią także doskonałą izolację przeciw upływom prądów błądzących – stały się bazą dla izolacji w systemie MONOLITH do niezmiennie maksymalnego tłumienia hałasu i drgań. Technologia MONOLITH została uhonorowana podczas 15. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej nagrodą im. prof. J. Podoskiego dla innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii przeznaczonych dla komunikacji miejskiej.

 

Więcej informacji:

mgr inż. Mariusz Zaremba, deputy sales director, Railway Vehicles OE/Infrastructure

mariusz.zaremba@mmrgroup.pl lub www.tc.mmrgroup.pl

 

MMR Group TransComfort
ul. Hutnicza 25 DE, 81-061 Gdynia
tel. 58 627 49 27
tc.biuro@mmrgroup.pl
www.tc.mmrgroup.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in