Fokus na bezpieczeństwo w kolejnictwie

Artykuł sponsorowany

05.09.2022

3 czerwca 2022 r., dokładnie 24 lata po najgorszym wypadku kolejowym w historii Niemiec, w Eschede, wykoleił się pociąg w pobliżu Garmisch-Partenkirchen w Bawarii. Na skutek awarii 3 z 5 wagonów składu przewróciły się i częściowo zsunęły z nasypu kolejowego. W chwili wypadku w pociągu znajdowało się około 140 pasażerów, zginęło 5 osób, 70 zostało ciężko rannych. Czy katastrofy można było uniknąć?

 

bezpieczeństwo w kolejnictwie

Mariusz Zaremba, deputy sales director MM R Group TransComfort, Railway Vehicles OE/Infrastructure, Karina Wojtecka-Czech, managing director MM R Group TransComfort, Dariusz Kuta, sales director MM R Group TransComfort. Fot. Joanna Zakrzewska, dzięki uprzejmości PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

 

Przyczyny wykolejenia się pociągu w Bawarii wciąż nie są znane. Prawie 50-osobowy zespół ekspertów wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Jednak już teraz mówi się o defekcie nawierzchni lub pojazdu jako prawdopodobnej przyczynie wypadku. Sytuacje jak te przypominają, a wręcz udowadniają, jak istotne w branży kolejowej są dbałość o prawidłowe utrzymanie pojazdów szynowych i infrastruktury torowej, wdrażanie sprawdzonych technologii, zgodność z normami. Po prostu, jak istotny jest fokus na bezpieczeństwo w kolejnictwie.

 

DNA firmy MMR Group

MMR Group to firma z tradycjami, czerpiąca z wartości relacji rodzinnych, zorientowana na innowacje i rozwój. Od początku istnienia priorytetową rolę pełnią w niej rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. To, co oferuje, to nie tylko zwykły biznes. Najbardziej istotny jest aspekt bezpieczeństwa i komfortu ludzi w ich codziennym funkcjonowaniu, tak aby katastrofy kolejowe nie miały miejsca z powodu zaniechania planowanego przeglądu pojazdu, zastosowania nieautoryzowanego zamiennika danej części wózka czy opóźnionej modernizacji torowiska.

 

Portfolio produktowo-usługowe MMR Group TransComfort zarówno dla branży pojazdów szynowych, jak i infrastruktury torowej to szereg rozwiązań systemowych, gwarantujących bezpieczeństwo i komfort.

Zostały one opracowane według specjalistycznego know-how, na bazie wieloletniego doświadczenia i eksperckiej wiedzy. Sprzedaż jest jednak dla firmy tylko jednym z aspektów działania. Drugim, równie ważnym, jest edukacja.

 

W duchu CSR, czyli edukacja w MMR Group TransComfort

Zgodnie z ideą odpowiedzialnego społecznie biznesu oraz zrównoważonego rozwoju MMR Group TransComfort konsekwentnie przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w branży kolejowej i to nie tylko swoich bezpośrednich klientów, ale także wśród szerokiego grona interesariuszy: dostawców części, producentów taboru, serwisów utrzymaniowych, zarządców infrastruktury torowo-drogowej, społeczności lokalnej, a przede wszystkim własnych pracowników.

 

Firma uzasadnia potrzebę wprowadzania na rynek polski innowacyjnych, proekologicznych, już sprawdzonych na innych, rozwiniętych rynkach rozwiązań, a także aktywnie działa w zakresie dopuszczenia ich do eksploatacji. Przykładowo w ostatnim czasie były to:

  • system VeloCity – konstrukcja tworząca zamkniętą powierzchnię torowiska, przeznaczona dla przejazdów kolejowych i tramwajowych, przemysłowych systemów transportowych kolejowo-drogowych, torowisk wspólnych z jezdnią (elastomerowy profil wypełnia przestrzeń przyszynową, zapewniając bezpieczną komunikację pieszą, przemysłową i przejazdy jednośladami przy jednoczesnym zachowaniu funkcji torowiska);
  • system pomiaru obciążeń pionowych typu SMCV – urządzenie do dynamicznego pomiaru obciążeń dla każdej osi i koła taboru przejeżdżającego po odcinku pomiarowym, odnotowuje nadmierne obciążenia, które wynikają z przesunięcia ładunku lub nieprawidłowego załadunku, a także analizuje wykonane pomiary obciążeń w kierunku nieprawidłowości po stronie taboru w formie indeksu geometrycznego dla koła;
  • system redukujący hałas i zużycie szyn na łukach CL-E1 – przetestowany już na sieci PKP PLK S.A. produkt, który działa praktycznie bez wpływu na warunki jezdne; zachowując tę samą konstrukcję może działać w drodze kolejowej autonomicznie, bez konieczności zasilania z zewnętrznego źródła energii czy instalacji solarnej, nie pozostawia żadnych śladów fizycznych czy wizualnych swojej pracy dzięki neutralnemu dla środowiska, biodegradowalnemu modyfikatorowi tarcia.

MMR Group TransComfort prowadzi specjalnie opracowywane prelekcje podczas spotkań branżowych, np. komisji torowych organizowanych przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej czy konferencji Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Przygotowuje też szkolenia bezpośrednio u swoich klientów, często w ścisłej współpracy ze swoimi zagranicznymi dostawcami. Od lat prowadzi kampanie uświadamiające, skierowane zwłaszcza do producentów taboru i serwisów utrzymaniowych.

 

>>> M&MR Trading Polska Sp. z o.o. zmienia nazwę na MMR Group Polska Sp. z o.o.

>>> System pomiaru obciążeń pionowych typu SMCV

 

Serwis taboru – dlaczego należy stosować części oryginalne?

Pracownicy warsztatów utrzymaniowych stoją przed decyzjami, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, a co za tym idzie na zdrowie i życie pasażerów kolei. Jakiekolwiek zaniedbania czy skracanie ścieżki danej procedury przeglądów taboru są niedopuszczalne.

Podczas serwisowania pojazdów szynowych każdy element zawieszenia pojazdu jest istotny, a szczególną uwagę należy zwrócić na systemy zawieszenia pneumatycznego na II stopniu i elementy metalowo-gumowe na I stopniu sprężynowania. Guma poddaje się nieodwracalnym i niezależnym od obciążenia deformacjom (fizycznym i chemicznym), które wynikają z niekorzystnego działania czasu oraz temperatury. Natomiast części stalowe ulegają mikropęknięciom prowadzącym do całkowitego zniszczenia elementu. Owe deformacje i mikropęknięcia bezpośrednio przekładają się na parametry zachowania się pojazdu pod względem bezpieczeństwa – Y/Q (PN-EN 14363) oraz komfortu – NMV (UIC 513).

Niedozwolone jest zatem ignorowanie wymogów naprawy rewizyjnej pojazdu, która zakłada bezwzględną wymianę elementów po okresie 8 lat lub przebiegu 1,2 mln km (w układzie, co wystąpi najpierw). Niedopuszczalne jest też stosowanie części nieoryginalnych. Ponadto każdy element musi być wymieniany w całości. Częściowa wymiana danego elementu, np. samych membran w systemach pneumatycznych dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku ich mechanicznego uszkodzenia. Istotne przy tym jest wcześniejsze, odpowiednie zatowarowanie warsztatu, zgodnie z zasadą just-in-time, w zapas oryginalnych elementów, które zostały wcześniej przebadane w pierwotnym, homologowanym pojeździe i są jedynymi dopuszczanymi podczas przeglądu na poziomie utrzymania P4.

Utrzymanie pojazdów szynowych jest zadaniem dynamicznym – często trzeba reagować szybko. Przy modernizacjach, naprawie i budowie taboru szynowego istotne jest nie tylko stosowanie nowoczesnych rozwiązań, ale przede wszystkim przestrzeganie zapisów dokumentacji i bezwzględne podążanie za ciągle rosnącymi wymogami producentów pojazdów oraz komponentów. Prawidłowe serwisowanie pojazdów to odpowiedzialność przede wszystkim za bezpieczeństwo, ale również za komfort podróżnych i osób obsługujących pociągi.

 

Czy wydarzeń z Bawarii można było uniknąć?

Katastrofy kolejowe nie są jednowymiarowym zjawiskiem. Wpływ na wykolejenie się pociągu ma stan taboru, infrastruktury torowej czy systemów diagnostycznych, jednak dużą rolę odgrywa czynnik ludzki. To ludzie, na różnych szczeblach, podejmują decyzje o przeprowadzeniu przeglądu pojazdu w taki, a nie inny sposób, zaplanowaniu modernizacji danego odcinka torowiska czy też użycia konkretnej technologii (z pozoru identycznej, tańszej lub bardziej „wygodnej”).

Niedawny wypadek kolejowy w pobliżu Garmisch-Partenkirchen wciąż pozostaje w fazie ekspertyz. Z całą pewnością można jednak już teraz stwierdzić, że uświadamianie o konsekwencjach nieprawidłowego serwisu czy odkładania w czasie modernizacji toru jest podstawowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom transportu kolejowego.

 

Więcej informacji: Joanna Kosterska, advertisement and public relations coordinator, tel. 605 231 307, joanna.kosterska@mmrgroup.pl

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in