Cognor SA buduje w Siemianowicach Śląskich nową walcownię

18.08.2023

Cognor SA realizuje halę produkcyjno-magazynową walcowni kształtowników gorącowalcowanych. Budowa 6 obiektów jest prowadzona z wykorzystaniem BIM.

 

Cognor SA

 

W sierpniu 2023 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej inwestycji firmy Cognor SA.

W Siemianowicach Śląskich Cognor SA buduje halę produkcyjno-magazynową walcowni kształtowników gorącowalcowanych wraz z obiektami towarzyszącymi. Jest to jedna z największych w ostatnim czasie inwestycji przemysłowych powstających na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach inwestycji Cognor SA powstanie 6 obiektów, w tym 2 nowe hale o funkcji produkcyjnej. Kompleks tworzyć będą: rozbudowana istniejąca hala na potrzeby magazynu wsadu, budynek hali produkcyjnej z warsztatem, magazyn wyrobów gotowych, budynek biurowo-socjalny, obiekt, w którym znajdzie stacja zasilająca z urządzeniami technicznymi, oraz budynek pompowni pożarowej ze zbiornikiem wody. Wybudowane zostaną również parkingi dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla aut ciężarowych, wewnętrzny układ drogowy obejmujący chodniki i ulice i plac manewrowy.

 

Cognor SA

 

Całkowita powierzchnia użytkowa to 54 000 m², w tym 3 hale główne:

  • nr 1 o wymiarach: szerokość 97,3 m, długość 169,8 m, wysokość 16,5m;
  • nr 2 o wymiarach: szerokość 70 m, długość 303 m, wysokość 22 m;
  • nr 3 o wymiarach: szerokość 59 m, długość 152 m, wysokość 18,8 m;

Zakres robót instalacyjnych obejmuje wykonanie m.in.: sieci zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, technologicznej oraz wody pitnej i ppoż. Powstanie także instalacja niskiego i średniego napięcia, instalacja ciepłownicza oraz linia zasilająca 110 kV.

Projekt Cognor SA jest realizowany w oparciu o szczegółowy model stworzony przy wykorzystaniu metodologii Building Information Modeling (BIM), który został wykonany na etapie projektowania obiektu i umożliwił m.in. bezkolizyjne prowadzenie robót międzybranżowych.

 

Cognor SA

 

W pierwszych miesiącach wykonane zostanie palowanie pod fundamenty technologiczne oraz pod fundamenty hal produkcyjnych. W następnych etapach budowy odbywać się będzie wznoszenie konstrukcji hal i realizacja bloków żelbetowych pod linię technologiczną. Łączna długość wykorzystanych na placu budowy pali fundamentowych to 31 km, a objętość betonu konstrukcyjnego niezbędnego do realizacji projektu – 51 500 m³.

– Przed budową docelowych obiektów walcowni dużym wyzwaniem jest demontaż i wyburzenia istniejących, podziemnych korytarzy, kanałów technologicznych i starych fundamentów po dawnej walcowni rur oraz precyzyjne wykonanie konstrukcji żelbetowej pod linię technologiczną przyszłej walcowni – mówi Wojciech Mądry, kierownik projektu.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG. Umowa została podpisana 22 maja 2023 r. Wartość inwestycji netto będzie nie mniejsza niż 300 mln zł, jednakże nie większa niż 325 mln zł.

Pierwsze roboty budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2023 r. Planowany start montażu urządzeń linii technologicznej, będących poza zakresem prac realizowanych przez STRABAG, ma się rozpocząć 12 miesięcy od rozpoczęcia budowy. Linię technologiczną, która będzie montowana w budynkach walcowni, wykona firma Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a. Zakończenie prac, zgodnie z harmonogramem, ma nastąpić w grudniu 2024 r.

 

Źródło: STRABAG

 

Czytaj także:

Dobra Nowina I – nowy zakład w Elblągu

Ecophon inwestuje w fabrykę w Gliwicach

Fabryka Reynears Aluminium pod Warszawą

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in