Trasa Łagiewnicka w Krakowie gotowa

07.09.2022

Trasa Łagiewnicka to jedna z najważniejszych inwestycji Krakowa w ostatnich latach. 3,5-kilmetrową trasę wybudowano za ok. 680 mln zł.

 

Trasa Łagiewnicka

 

Trasa Łagiewnicka w Krakowie została oddana do użytku. Zakres prac generalnego wykonawcy obejmował zaprojektowanie i wybudowanie ciągu komunikacyjnego od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ul. Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Ważną częścią inwestycji było przygotowanie linii tramwajowej, która połączyła osiedle Kurdwanów z ulicą Zakopiańską.

Ponad 2 km, czyli większość wybudowanej 3,5 km drogi, została poprowadzona w tunelach, z których najdłuższy ma ponad 700 m i jest zlokalizowany pomiędzy Sanktuarium Jana Pawła II a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ponadto powstały nowe węzły drogowe, ekrany akustyczne, mosty, kładki, chodniki. Zmieniono też bieg koryta rzeki Wilgi oraz przebieg pobliskiej linii kolejowej Kraków–Skawina. Wzdłuż całej inwestycji wykonano ścieżki rowerowe, a od ulicy Turowicza do Zakopiańskiej – nową linię tramwajową o długości ok. 1,7 km. Na odcinku ok. 700 m tramwaje przejeżdżają przez tunel. Nad tunelami, w okolicy ulicy Zbrojarzy, utworzono tereny rekreacyjne, m.in. skatepark, boiska i place zabaw.

 

Trasa Łagiewnicka

 

Budowa wymagała kompleksowej przebudowy silnie zurbanizowanego terenu w rejonie ul. Zakopiańskiej. W tym miejscu Trasa Łagiewnicka przecina jedną z głównych arterii wylotowych do Krakowa oraz linię kolejową nr 94. Na obu drogach konieczne było stałe utrzymanie ruchu. Dodatkowo przez ten obszar przepływa także rzeka Wilga.

– Roboty prowadzone były wieloetapowo. W pierwszej kolejności wykonywano odcinkowo obiekty niezbędne do przełożenia biegu rzeki do nowego, zmienionego koryta. Wymagało to również budowy tymczasowego toru kolejowego wraz z przeprawą przez rzekę dla pociągów. Po „przełożeniu rzeki” możliwa była kontynuacja prac przy odcinkach tuneli drogowych i tramwajowych będących wcześniej w kolizji, a następnie odtworzenie na ich stropie linii kolejowej w docelowym przebiegu – mówi Cezary Łysenko, dyrektor budownictwa infrastrukturalnego Budimex – generalnego wykonawcy inwestycji.

 

Trasa Łagiewnicka

 

Prace przy budowie były przerywane przez silne opady deszczu i wylania rzeki Wilgi. W sierpniu 2021 r. Wilga wystąpiła z koryta i zalała część placu budowy trasy, gdy obwałowania rzeki nie były jeszcze ukończone. Po wznowieniu prac podwyższono wał rzeki i wykonano dodatkowe zabezpieczenia, aby zredukować ryzyko zalania trasy.

W trakcie prac zużyto ok. 20 990 000 kg stali zbrojeniowej i prawie 207 500 m³ betonu. Wykonano blisko 60 000 m² ścian szczelinowych, 1 340 000 m³ wykopów oraz ok. 570 000 m³ nasypów i zasypek.

 

Trasa Łagiewnicka

 

– Uważam, że budowa Trasy Łagiewnickiej jest jednym z najbardziej skomplikowanych inżyniersko kontraktów realizowanych przez Budimex. Inwestycja wymagała współdziałania specjalistów wielu branż z zakresu budownictwa. W szczytowym momencie realizacji na placu budowy działało jednocześnie ok. 450 osób oraz 160 jednostek sprzętowych. Koordynacja takiego zespołu była dużym wyzwaniem – podsumowuje Cezary Łysenko.

Realizacja Trasy Łagiewnickiej otwiera drogę do budowy zachodniego odcinka tzw. III obwodnicy Krakowa z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką.

Umowę na budowę trasy (o wartości ok. 680 mln zł) konsorcjum w składzie Budimex i Ferrovial Construction podpisało ze spółką Trasa Łagiewnicka SA 17 marca 2017 r. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2018 r. i trwały do czerwca 2022 r. Inwestycja zrealizowana została w formule „projektuj i buduj”. Inwestor zawarł umowy na finansowanie projektu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Przeczytaj też:

S19 Dukla–Barwinek z wykonawcą

Droga krajowa 11 rondo Janiska–w. Kołobrzeg Wschód – jest umowa

Obwodnica Iłży oddana do ruchu

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in