S19 Dukla–Barwinek z wykonawcą

25.08.2022

S19 Dukla–Barwinek o długości 18 km zostanie zrealizowana za ponad 1,5 mld zł. Droga stanowi część realizowanej Via Carpatii.

 

S19 Dukla–Barwinek

 

Odcinek S19 Dukla–Barwinek graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową.

Zakres budowy S19 Dukla–Barwinek obejmuje 18,2 km drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi). Powstanie także węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19. Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad, z czego najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m nad poziomem terenu. Powstanie również 10 mostów, 6 wiaduktów drogowych, 6 przejść dla zwierząt (4 dla zwierząt małych, 1 dla zwierząt średnich, 1 dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Ponadto S19 Dukla–Barwinek zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również 4 miejsca do kontroli oraz ważenia pojazdów.

Trasa zostanie wybudowana przez firmę Polaqua, która wygrała przetarg, za kwotę 1 541 121 487,77 zł. Przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy. Droga realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w systemie projektuj i buduj. Prace projektowe i budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone w ciągu maksymalnie 42 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych.

 

Charakterystyka terenu pod budowę S19 Dukla–Barwinek

Odcinek nowo budowanej drogi ma przebiegać przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. Dlatego na etapie opracowania koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 19 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża warto wspomnieć, że wykonano ok. 1640 otworów badawczych o łącznym metrażu 23 400 m.b. i głębokości od 3 do 46 m. Wykonano również ok. 780 sondowań badawczych o łącznym metrażu 4500 m.b. i głębokości od 1 do 22 m.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

Droga krajowa 11 rondo Janiska–w. Kołobrzeg Wschód – jest umowa

Obwodnica Iłży oddana do ruchu

Obwodnica Smolajn – pierwsza ze 100 obwodnic otwarta

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in