Przejścia dla zwierząt – koszty budowy

18.12.2019

Przejścia dla zwierząt są nieodłącznym składnikiem budowy drogi – ich lokalizacja i wielkość, zapisane w decyzji środowiskowej, w połączeniu z ogrodzeniem tras szybkiego ruchu, zwiększają bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt.

 

S3 Gorzów–Międzyrzecz

 

Realizacja przejść dla zwierząt jest konieczna, gdyż nowe drogi bardzo często przecinają trasy migracji dzikich zwierząt i trzeba zapewnić im możliwość przemieszczania się. Podstawą ich budowy są zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nakłada ona na inwestora obowiązek realizacji określonej liczby, typu i wielkości przepustów w konkretnych lokalizacjach.

 

Budowa przejść dla zwierząt

Przepusty dla zwierząt, nawet jeżeli powstają jako samodzielne konstrukcje, traktowane są jako obiekty inżynierskie i muszą spełniać określone wymogi przepisów prawa budowlanego. Tak samo jak wszystkie pozostałe elementy infrastruktury drogowej. Konstrukcja przejść musi zapewnić wypełnienie wszystkich przewidzianych dla nich funkcji przyrodniczych, ale też możliwość bezpiecznego korzystania z dróg wszystkim użytkownikom. Stąd zazwyczaj są one wykonywane w tej samej technologii oraz z takich samych materiałów co pozostałe drogowe obiekty inżynierskie. Wszystkie aspekty dotyczące parametrów technicznych są zawarte w projekcie budowlanym, a z punktu widzenia przepisów prawa realizacja przepustów jest możliwa tylko po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

S8 Radziejowice–Paszków

 

Ile kosztują przejścia dla zwierząt?

Budowa przepustów wiąże się często z zakupem gruntu pod nie. Zwłaszcza jeśli jest to przejście górne. Jednostkowe koszty budowy zwykle kształtują elementy:

  • gatunki zwierząt występujące na danym obszarze,
  • typ przejścia,
  • rozmiar przejścia,
  • ukształtowania terenu,
  • warunki gruntowe (bardzo często grunt pod budowę przejścia musi zostać wzmocniony),
  • cena materiałów budowlanych,
  • cena gruntu.

 

 

 

 

Na koszt przejść dla zwierząt, w odniesieniu do wartości całej inwestycji, istotnie wpływa element ich zagęszczenia na danym odcinku trasy. Każda inwestycja drogowa charakteryzuje się innymi warunkami gruntowymi oraz uwarunkowaniami terenowymi, co przekłada się bezpośrednio na koszty przejść. W przypadku realizacji inwestycji na obszarze całego kraju cena wykonania przepustów jest wypadkową wielu elementów i jest ściśle powiązania z jej charakterystyką. W związku z tym koszt każdego przejścia będzie inny.

Np. średni koszt budowy 1 km drogi szybkiego ruchu to ok. 36 mln zł, a górnego przejścia dla zwierząt – ok. 11 mln zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę udział kosztów budowy urządzeń ochrony środowiska, to stanowią one ok. 11% całkowitych wydatków na realizację inwestycji, z czego przepusty to ponad 6,5%.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj także: O kosztach budowy dróg w Polsce

Remonty i renowacje przepustów drogowych w infrastrukturze komunikacyjnej

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in