Obwodnica Iłży oddana do ruchu

24.08.2022

Obwodnica Iłży o długości ponad 7 km została udostępniona kierowcom. Jest to pierwsza duża inwestycja zrealizowana w ciągu DK9 w woj. mazowieckim.

 

Obwodnica Iłży

 

Obwodnica Iłży o długości 7,2 km jest drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o zmiennym przekroju, z dwoma lub trzema pasami ruchu w układzie 2+1 na części odcinka. Dostęp do niej jest możliwy tylko poprzez dwa węzły drogowe: na przecięciu z drogą powiatową (kierunek Pakosław) – węzeł Iłża Północ oraz na włączeniu w istniejący ślad DK9 – Iłża Południe. Dzięki inwestycji wąski odcinek DK9 z trudnym do przejechania przez ciężarówki zakrętem pod ruinami Zamku Biskupów Krakowskich w centrum Iłży przestał być zmorą kierowców.

W ramach inwestycji wybudowano sześć obiektów inżynierskich, dwa węzły drogowe, a także ekrany akustyczne, odwodnienie trasy, wygrodzenia drogi głównej, pozostałe urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Piesi i rowerzyści zyskali chodniki i drogi rowerowe. Przebudowana została infrastruktura podziemna.

 

Obwodnica Iłży

 

Obwodnica Iłży kosztowała blisko 185 mln zł. Umowa na jej budowę została zawarta w październiku 2018 r. Zadaniem wykonawcy – Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor była kontynuacja projektowania i budowa trasy.

Wjazd na obwodnicę od strony Radomia odbywa się na zasadach czasowej organizacji ruchu. Połączenie dotychczasowej DK9 z nowo wybudowaną obwodnicą Iłży zostało zwężone wygrodzeniami do jednej jezdni. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu wybudowania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747 i włączenia jej w DK9.

 

Obwodnica Iłży

 

Przebudowa DK9

Obwodnica Iłży jest pierwszą dużą inwestycją zrealizowaną w ciągu DK9 w woj. mazowieckim. Od Radomia do granicy z woj. świętokrzyskim zostanie rozbudowana ponad połowa z 33 km tej drogi. W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic powstanie ok. 6-kilometrowa obwodnica Skaryszewa. W październiku 2020 r. podpisano umowę na opracowanie jej studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, a w sierpniu 2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Dla kolejnych dwóch odcinków: od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży (ok. 12,2 km) oraz od końca obwodnicy Iłży do granicy z woj. świętokrzyskim (ok. 4,6 km) przygotowywana jest koncepcja programowa na rozbudowę wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj także:

Obwodnica Smolajn – pierwsza ze 100 obwodnic otwarta

S7 Napierki–Płońsk – kolejne kilometry oddane do ruchu

Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej w II etapie

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in