Obwodnica Smolajn – pierwsza ze 100 obwodnic otwarta

24.08.2022

Obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 została udostępniona do ruchu dwa miesiące przed terminem. Jest to pierwsza obwodnica oddana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

 

Obwodnica Smolajn

 

Zrealizowana obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 ma długość 1,76 km. Inwestycja obejmowała rozbudowę trasy w istniejącym i budowę częściowo w nowym śladzie. Wykonano dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ruch na obwodnicy odbywać się będzie już według stałej organizacji. Wzdłuż drogi powiatowej nr 1364N będą kontynuowane prace przy budowie części ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów oraz nasadzeń zieleni.

 

Obwodnica Smolajn

 

Droga krajowa nr 51 w rejonie nowej obwodnicy stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Dzięki budowie obwodnicy poprawiono parametry drogi krajowej, co pozwoli na utrzymanie stałej prędkości na całym odcinku objętym inwestycją. Podstawowym celem inwestycji była poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Smolajn.

Obwodnica Smolajn jest jednym z działań na DK51 pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem. W rozbudowie jest odcinek Smolajny–Kosyń, z którym w przyszłości połączy się obwodnica Dobrego Miasta. Przedłużeniem tej obwodnicy będzie zmodernizowany już odcinek od Barcikowa do Spręcowa, a dalej obwodnica Olsztyna i Dywit. Na wykonawcę projektu rozbudowy czeka pozostała część DK51 od Lidzbarka Warmińskiego do obwodnicy Smolajn.

 

Obwodnica Smolajn

 

Obwodnica Smolajn – kalendarz budowy:

  • 29 maja 2020 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej,
  • 5 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie przetargu na realizację,
  • 15 grudnia 2020 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację robót drogowych w systemie tradycyjnym,
  • 17 grudnia 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą,
  • 21 stycznia 2021 r. – rozpoczęcie prac,
  • 19 sierpnia 2022 r. – udostępnienie do ruchu,
  • 16 października 2022 r. – umowny termin zakończenia prac.

Koszt prac w ramach umowy to 26 mln zł, a łączny koszt inwestycji wynosi ok. 35 mln zł. Obwodnica została zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

Budowa drogi ekspresowej S2 pod tunelem metra w Warszawie

S7 Napierki–Płońsk – kolejne kilometry oddane do ruchu

S1 Mysłowice–Bielsko-Biała w budowie

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in