S1 Mysłowice–Bielsko-Biała w budowie

12.07.2022

S1 Mysłowice–Bielsko-Biała jest już w całości realizowana przez wybranych wykonawców. Właśnie została podpisana umowa na budowę ostatniego odcinka S1 Mysłowice–Bieruń.

 

S1 Mysłowice–Bielsko-Biała

 

S1 Mysłowice–Bielsko-Biała będzie miała 40 km długości. Składają się na nią cztery odcinki: Mysłowice–Bieruń, Bieruń–Oświęcim, Oświęcim–Dankowice i Dankowice–Bielsko-Biała. GDDKiA podpisała właśnie umowę na realizację 10-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S1 Mysłowice–Bieruń z firmą Budimex. Obecnie wszystkie cztery odcinki są już na etapie realizacji. Wartość umów na wszystkie odcinki to blisko 2,3 mld zł.

 

S1 Mysłowice–Bielsko-Biała

 

Stan prac na trasie S1 Mysłowice–Bielsko-Biała

 

S1 Mysłowice–Bieruń

Będzie to droga ekspresowa o długości 10 km wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa MOP-y: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Wartość umowy to 489,2 mln zł. Odcinek zostanie oddany do użytku IV kwartale 2025 r.

 

S1 Bieruń–Oświęcim

30 listopada 2021 r. podpisana została umowa na realizację trasy S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Będzie to droga ekspresowa o długości ok. 2,9 km oraz odcinek drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km. W ramach inwestycji powstanie też droga klasy Z (zbiorcza) pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km. Wybudowany zostanie także węzeł Bieruń oraz 5 obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Wartość umowy to ponad 212 mln zł. Trwa projektowanie inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) to III kwartał 2022 r.

 

S1 Oświęcim–Dankowice

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę tego odcinka podpisano 14 maja 2020 r. Trasa pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami będzie mieć długość prawie 15,2 km. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. Inwestycja jest na etapie projektowania. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w marcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na III kwartał 2023 r.

 

S1 Dankowice–Bielsko-Biała

Umowa na projekt i budowę została podpisana 3 sierpnia 2020 r. Odcinek pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok będzie mieć długość około 12 km. Wartość kontraktu to 586,7 mln zł. Kończy się etap projektowania drogi. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w czerwcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na IV kwartał 2023 r.

 

W związku z przedłużającym się procedowaniem uzyskania decyzji ZRID dla dwóch odcinków trasy S1 Mysłowice–Bielsko-Biała wykonawcy złożyli już roszczenia terminowe. To, czy czasy realizacji inwestycji zostaną wydłużone, będzie wiadomo dopiero po uzyskaniu tych decyzji i rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawców.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też:

Obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej w II etapie

Zachodnia Obwodnica Łodzi dłuższa o 12 km

DK91 Terespol–Stolno zostanie rozbudowana

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in