PIIB występuje w obronie swoich członków posiadających uprawnienia do adaptacji projektów powtarzalnych

Polska Izba Inżynierów Budownictwa w związku z pojawiającymi się ostatnio przypadkami kwestionowania przez organy administracji architektoniczno-budowlanej uprawnień posiadanych przez członków PIIB w zakresie „adaptacji projektów powtarzalnych” wystosowała pisma wyrażające sprzeciw wobec takiego postępowania do Roberta Dziewińskiego – Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz Wojciecha Gęsiaka – prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Kiedy uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi przez inżynierów bez tytułu magistra?

Czytelnicy zainteresowani uzyskaniem uprawnień budowlanych pytają o losy planowanej zmiany ustawy – Prawo budowlane w zakresie wykształcenia niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych. Chodzi o możliwość uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń przez osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym bez tytułu magistra.

Torowiska tramwajowe – jakie uprawnienia?

W nr. 3/2011 „Inżyniera Budownictwa” Wojciech Płaza w polemicznym artykule do tezy dr Joanny Smarż („IB” 12/2010), dotyczącym wykonywania samodzielnej funkcji technicznej projektanta lub kierownika budowy w zakresie torowisk tramwajowych, napisał m.in., że: osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie dróg nie jest właściwa do projektowania i kierowania robotami w zakresie torowisk tramwajowych, ponieważ nie posiada odpowiedniego przygotowania do zawodu…

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in